Відбір і сортування записів за допомогою запитів, страница 19

Оператор

Приклад

Опис

Between

Between (-100) And (100)

Визначає, чи перебуває числове значення в певному діапазоні значень

Is

Is Null Is Not Null

При використанні разом з Null визначає, чи є значення Null або Not Null

In

In ("Москва", "Київ", "Санкт-Петербург")

Визначає, чи є строкове значення елементом списку значень

Like

Like "Верб*" Like "db??"

Визначає, чи починається строкове значення із зазначених символів (для правильної роботи Like потрібно додати символ шаблона "*" або один або кілька символів "?")

Для користувачів, знайомих із шаблонами командного рядка DOS, застосування знаків (символів шаблона) "*" і "?" в операторах Like не викличе утруднень. Точно так само, як в DOS, символ "*" заміщає будь-яке число знаків, а символ шаблона "?" заміщає тільки один знак, тому Like "Верб*" поверне True для значень "Іванов", "Иващенко", "Иволгин". Для "dbl" або "dbl00" значення оператора Like "db??" буде False, але той же оператор поверне для "dbl0" і "dbXX" значення True. Символи шаблона "*" і "?" можуть стояти в будь-якому місці шаблонового рядка, . наприклад:

  • Like "*ms* . ?*" - повертає True тільки для значень, що містять у своєму тілі підстроку "ms", після якої (може бути відразу, а може бути через кілька символів) треба не менш двох символів, перший з яких крапка (.);
  • Like "?1???*" - повертає True тільки для значень, що складаються не менш чим з п'яти символів, другим з яких є "1".

Ідентифікатори об'єктів

Будь-який об'єкт Access має ім'я, по якому його можна однозначно ідентифікувати в деякій системі об'єктів. Крім позначення коротким ім'ям об'єкта, ідентифікатор можна позначити кваліфікованим (або повним} ім'ям, коли об'єкт ідентифікується як один з об'єктів у сімействі об'єктів. У цьому випадку ім'я ідентифікатора складається з ім'я сімейства (клас об'єкта), відділеного від привласненого ім'я (ім'я об'єкта) знак оклику або крапкою (символами операції ідентифікації "!" і "."). Тому імена об'єктів не повинні містити символів "!" і "." В SQL роздільник імен об'єктів - крапка, в Access для поділу імен таблиць і імен полів використовується "!", а крапка розділяє об'єкти і їхні властивості. Використовуючи ідентифікатори, можна повертати значення полів в об'єкти форм і звітів, а також будувати нові вираження.

Приклад ідентифікаторів об'єктів у базі даних "Борею" (Northwind):

[Замовлення]![Датаназначения]

ідентифікатор поля "Датаназначения", що перебуває в таблиці "Замовлення" (Orders).

Константи

У цьому розділі описуються константи в їхньому явному поданні. Крім явного подання константи можуть бути іменованими. Іменовані константи створюються користувачем і використовуються в програмах на Visual Basic для додатків (VBA). Крім того, Access має багато убудованих констант, імена яких розглядаються як зарезервовані слова й не можуть використовуватися для інших цілей.

Access розрізняє три види констант: числової, строкові й константи дати й часу.

  • Числовими константами називаються послідовності цифр, і, при необхідності, символи знака числа (+) і (-), символ десяткової крапки (.) і, для запису числа в експонентній нотації, символи порядку (Е) або (е). Для позитивного числа знак (+) необов'язковий.