Відбір і сортування записів за допомогою запитів, страница 16

Microsoft Access відкриває нове поштове повідомлення й приєднує до нього об'єкт у зазначеному форматі (мал. 1.45).

Рис. 1.45. Повідомлення Outlook із приєднаним файлом у форматі RTF

Використання виражень у запитах

При роботі з об'єктами Access дуже широко -використовуються вираження. Приклади простих виражень приводилися раніше, наприклад при уведенні умов на значення поля в таблиці

Вираження активно використовуються в запитах для опису критеріїв вибірки записів, як уже згадувалося раніше в даній главі. У подальших главах книги при описі об'єктів Access ми будемо постійно вказувати, де і як можуть використовуватися вираження. У цьому розділі ми опишемо правила створення виражень в Access, які повинні використовуватися надалі у всіх випадках застосування виражень.

Вираження в Access

Кожне вираження може містити один або трохи операторів і одну або кілька констант, ідентифікаторів або функцій. Вираження може бути як завгодно складним.

  • Константи — характеризують незмінні значення. Їх часто використовують для створення значень за замовчуванням і для порівняння значень у полях таблиць. Значення констант визначаються користувачем при уведенні вираження. (Наприклад, 09, країна фірми виготовлювача Швеція.)
  • Ідентифікатори — це імена об'єктів в Access (наприклад, полів таблиць або запитів), які при обчисленні виражень заміняються їхніми поточними значеннями (для визначення цієї операції звичайно використовується термін повертають). Наприклад, ідентифікатор ім'я поля [Household Inventory] у вираженні повертає значення поля Household Inventory з поточного виділеного запису. Іменовані константи й змінні, застосовувані в програмах Visual Basic для додатків (VBA), теж є ідентифікаторами. Існує кілька убудованих іменованих констант, що служать ідентифікаторами: True, False, Yes, No И Null.

Зауваження

Якщо ім'я поля або таблиці містить пробіли, його ідентифікатор зобов'язаний у вираженні полягати у квадратні дужки. Щоб спростити уведення ідентифікаторів, рекомендується не використовувати пробіли в назвах таблиць, полів у таблицях і назвах інших об'єктів Access.

  • Функції повертають у вираження значення замість ім'я функції. На відміну від ідентифікаторів, більшість функцій вимагають брати в дужки свої-аргументи - ідентифікатори або значення підвиразів. Наприклад, функція Date (), що має порожній список аргументів, повертає поточну дату.
  • Оператори — звичайні значки арифметичних операцій (+, -, *, /) і інші символи й абревіатури. Більшість із них еквівалентні операторам традиційних мов програмування типу Basic. Деякі — специфічні для Access або SQL, наприклад Between або Like. Використовувані в операції константи, ідентифікатори й функції називаються операндами.

Для створення виражень в Access існує шість категорій операторів: арифметичні, оператори присвоювання, логічні оператори, оператори конкатенації, ідентифікації й порівняння зі зразком.

Нижче розглянуті:

  • типи операторів;
  • ідентифікатори об'єктів і функцій.

Арифметичні оператори

Арифметичні оператори, як треба з назви, виконують додавання, вирахування, множення й розподіл. Арифметичні оператори оперують тільки із числовими значеннями й повинні, за винятком унарного мінуса, мати два числових операнда.

У табл. 1.2 наведений список арифметичних операторів для виражень Access.

Таблиця 1.2. Арифметичні оператори

Оператор

Приклад

Опис

+

[Підсумок] + [Надбавка]

Складає два операнда

-

Date () - 7

Уважає різниця двох операндов

- (унарный)

-12345

Міняє знак операнда

*

[Коробка] * [Ціна коробки]

Перемножує два операнда

/

[Кількість] / 12.55

Ділить один операнд на інший