Відбір і сортування записів за допомогою запитів, страница 8

Як приклад використання запиту на основі внутрішнього з'єднання по одному полю в базі даних "Борею" (Northwind) побудуємо звіт із вказівкою марки товару, його постачальника, одиниці виміру товару і його ціни:

 1. Якщо база даних "Борею" відкрита, закрийте всі вікна, крім вікна База даних (Database). Якщо база даних "Борею" не завантажена, завантажите її.
 2. Клацніть по ярлику Запити (Queries) на панелі об'єктів вікна База даних (Database), щоб відкрити список запитів, а потім натисніть кнопку Створити (New) для створення нового запиту. У діалоговому вікні, що з'явилося, Новий запит (New Query) виділите елемент Конструктор (Design View) і натисніть кнопку ОК. Access відображає діалогове вікно Додавання таблиці (Show Table) поверх порожнього вікна запиту.
 3. Виберіть таблицю "Постачальники" (Suppliers) і додайте її в запит. Access покаже список полів таблиці у верхній панелі вікна запиту.
 4. Додайте також таблицю "Товари" (Products) і закрийте діалогове вікно Додавання таблиці (Show Table). Access додає список полів таблиці "Товари" (Products) у вікно запиту й зображує з'єднання полів "Кодпоставщика" (Supplierl) двох таблиць (мал. 1.20). З'єднання створюється автоматично, тому що поле "Кодпоставщика" є ключовим у таблиці "Постачальники" і в таблиці "Товари" знайдене поле з тим же ім'ям (зовнішній ключ). Відображуване відношення є відношенням " один-до- багатьох ".

Рис. 1.20. Вікно Конструктора запиту із зображенням з'єднання полів таблиць

 1. Виберіть поле "Марка" (ProductName) у таблиці "Товари" (Products) і перетягнете його в рядок Поле (Field) першого стовпця бланка запиту.
 2. Виберіть поле "Назва" (CompanyName) у таблиці "Постачальники" (Suppliers) і перетягнете в рядок Поле (Field) другого стовпця. Також перетягнете поля "ОдиницяВиміру" (QuantityPerUnit) і "Ціна" (UnitPrice) таблиці "Товари" (Products) у рядок Поле (Field) третього й четвертого стовпця бланка запиту, відповідно (мал. 1.21).

Рис. 1.21. Бланк запиту із заповненими полями в режимі Конструктора

Натисніть кнопку Запуск (Run) або виберіть Режим таблиці (Query View) у списку кнопки Вид (View) на панелі інструментів для відображення результату запиту (мал. 1.22). Зверніть увагу на те, що заголовками полів у створеному наборі записів є підписи полів таблиці (що включають пробіли), а не їхні імена, у яких пробіли звичайно не використовуються.

Рис. 1.22. Результуюча безліч запиту

Після виконання запиту Microsoft Access виводить на екран результуюча безліч, записи якого впорядковані за значенням первинного ключа (так само, як і при перегляді таблиці). Щоб змінити порядок сортування, наприклад, упорядкувати записи за убутною ціною товару:

 1. Перемкнетеся в режим Конструктора запиту.
 2. Установите курсор у поле Сортування (Sort) стовпця "Ціна", а потім натисніть клавішу <F4> або стрілку праворуч для висновку вмісту списку.
 3. Виберіть елемент по убуванню (Descending).
 4. Натисніть кнопку Запуск (Run) для висновку нового результуючої безлічі запиту (мал. 1.23).
 5. Збережете запит, давши йому назва: "Відсортований список товарів".

Рис. 1.23. Результат запиту із сортуванням за убутною ціною товару