Відбір і сортування записів за допомогою запитів

Страницы работы

Содержание работы

План

 • Запросы и фильтры
 • Создание простого запроса с помощью Мастера запросов
 • Создание и изменение запроса с помощью Конструктора запросов
 • Создание вычисляемых полей в запросах
 • Виды соединений
  • Внутреннее соединение
  • Внешнее соединение
  • Рекурсивное соединение
 • Запросы с параметрами
 • Создание запроса из фильтра
 • Выполнение запроса
 • Изменение данных в результирующем множестве запроса
 • Печать результатов запроса
 • Передача результатов запроса в другие приложения
 • Использование выражений в запросах
  • Выражения в Access
   • Арифметические операторы
   • Операторы присваивания и сравнения
   • Логические операторы
   • Операторы слияния строковых значений (конкатенации)
   • Операторы идентификации
   • Операторы сравнения с образцом
   • Идентификаторы объектов
   • Константы
   • Функции
  • Создание выражений с помощью Построителя выражений
 • Выводы

Відбір і сортування записів за допомогою запитів

Одним із семи стандартних об'єктів Microsoft Access є запит. Запити використовуються для перегляду, аналізу й зміни даних в одній або декількох таблицях. Наприклад, можна використовувати запит для відображення даних з однієї або декількох таблиць і відсортувати їх у певному порядку, виконати обчислення над групою записів, здійснити вибірку з таблиці по певних умовах. Запити можуть служити джерелом даних для форм і звітів Microsoft Access. Сам запит не містить даних, але дозволяє вибирати дані з таблиць і виконувати над ними ряд операцій. В Microsoft Access існує кілька видів запитів: запити до сервера, які використовуються для вибірки даних із сервера; запити на автопідстановку, що автоматично заповнюють поля для нового запису; запити на вибірку, що виконують вибірку даних з таблиць; запити на зміну, які дають можливість модифікувати дані в таблицях (у тому числі видаляти, обновляти й додавати запису); запити на створення таблиці, що створюють нову таблицю на основі даних однієї або декількох існуючих таблиць, а також інші типи запитів. У даній главі основна увага приділяється запитам на вибірку, як одному з найбільше часто застосовуваних типів запитів. Нижче розглядаються наступні питання:

 • Створення запитів за допомогою Майстра й за допомогою Конструктора запитів
 • Особливості виконання запитів і їхня зміна
 • Використання полів, що обчислюються, у запиті
 • Перетворення фільтра в запит
 • Види з'єднань таблиць у запиті
 • Виконання запитів з параметрами
 • Способи висновку результатів запиту на печатку
 • Передача результатів запитів в інші додатки
 • Використання виражень у запитах

Запити й фільтри

Запит на вибірку містить умови відбору даних і повертає вибірку, що відповідає зазначеним умовам, без зміни даних, що повертаються. В Microsoft Access існує також поняття фільтра, що у свою чергу є набором умов, що дозволяють відбирати підмножину записів або сортувати їх. Подібність між запитами на вибірку й фільтрами полягає в тім, що й у тих і в інші виробляється витяг підмножини записів з базової таблиці або запиту. Однак між ними існують розходження, які потрібно розуміти, щоб правильно зробити вибір, у якому випадку використовувати запит, а в якому - фільтр.

Основні відмінності запитів і фільтрів полягають у наступному.

 • Фільтри не дозволяють в одному рядку відображати дані з декількох таблиць, тобто поєднувати таблиці.
 • Фільтри не дають можливості вказувати поля, які повинні відображатися в результуючому наборі записів, вони завжди відображають всі поля базової таблиці.
 • Фільтри не можуть бути збережені як окремий об'єкт у вікні бази даних (вони зберігаються тільки у вигляді запиту).
 • Фільтри не дозволяють обчислювати суми, середні значення, підраховувати кількість записів і знаходити інші підсумкові значення.

Запити можуть використовуватися тільки із закритою таблицею або запитом. Фільтри звичайно застосовуються при роботі в режимі Форми або в режимі Таблиці для перегляду або зміни підмножини записів. Запит можна використовувати:

 • для перегляду підмножини записів таблиці без попереднього відкриття цієї таблиці або форми;
 • для того щоб об'єднати у вигляді однієї таблиці на екрані дані з декількох таблиць;
 • для перегляду окремих полів таблиці;
 • для виконання обчислень над значеннями полів.

Створення простого запиту за допомогою Майстра запитів

Найбільше просто створюється запит за допомогою Майстра запитів. Щоб створити простий запит за допомогою Майстра запитів, необхідно:

Похожие материалы

Информация о работе