Відбір і сортування записів за допомогою запитів, страница 2

  1. У вікні бази даних на панелі об'єктів вибрати ярлик Запити (Queries).
  2. У списку запитів двічі клацнути лівою кнопкою миші на ярлику Створення запиту за допомогою майстра (Create query by using wizard) або нажати на кнопку Створити (New) у вікні бази даних і в діалоговому вікні, що з'явилося, Новий запит (New Query) вибрати Простий запит (Simple Query Wizard) і нажати на кнопку ОК (мал. 1.1).
  3. У вікні, що з'явилося, Створення простих запитів (Simple Query Wizard) (мал. 1.2) у поле зі списком Таблиці й запити (Tables/Queries) вибрати таблицю або запит, які будуть служити джерелом даних для створюваного запиту.
  4. За допомогою стрілок вправо й уліво перемістити зі списку Доступні поля (Available Fields) у список Обрані поля (Selected Fields) ті поля, які необхідні в зконструйованому запиті. При цьому порядок полів у запиті буде відповідати порядку полів у списку Обрані поля (Selected Fields). Якщо потрібно включити в запит всі поля, можна скористатися кнопкою із двома стрілками вправо.

Рис. 1.1. Вікно створення нового запиту

Рис. 1.2. Перше діалогове вікно Майстра простих запитів

  1. Нажати кнопку Далі (Next).
  2. Наступне діалогове вікно буде останнім. У ньому потрібно ввести ім'я створюваного запиту (мал. 1.3) у поле Задайте ім'я запиту (What title do you want to your query?) і вибрати подальші дії: Відкрити запит для перегляду даних (Open the query to view information) або Змінити макет запиту (Modify the query design).
  3. При необхідності можна встановити прапорець Вивести довідку по роботі із запитом? (Display Help on working with the query) для висновку довідкової інформації з роботи із запитами.
  4. Нажати на кнопку Готове (Finish).

Рис. 1.3. Вікно Майстра простих запитів на другому кроці

По закінченні роботи Майстри простих запитів залежно від вибору способу подальшої роботи із запитом відкриється або вікно запиту в режимі перегляду (мал. 1.4), або вікно Конструктора запитів, у якому можна модифікувати запит. Як приклад побудови простого запиту за допомогою Майстра простих запитів розглядається створення запиту, що містить імена, прізвища, адреси й телефони співробітників фірми "Борею" (Northwind) (у якості вихідних даних узяті таблиці демонстраційної бази даних "Борею"). Цей запит будується на основі таблиці "Співробітники" (Employees). На першому кроці Майстра простих запитів була обрана вихідна таблиця "Співробітники" (Employees) у поле зі списком Таблиці й запити (Tables/Queries) і в список Обрані поля (Selected Fields) були перенесені наступні поля: "Ім'я" (First Name), "Прізвище" (Last Name), "Адреса" (Address), "Домашній телефон" (Home Phone). На другому кроці Майстра простих запитів у полі назви запиту було уведене ім'я "Співробітники Запит" і обраний спосіб подальшого відображення запиту: перегляд інформації. Результатом роботи Майстра запитів став запит "Співробітники Запит", зображений на мал. 1.4.

Рис. 1.4. Вікно запиту в режимі перегляду

Створення й зміна запиту за допомогою Конструктора запитів

Для зміни вже існуючих запитів і для створення нових запитів використовується Конструктор запитів. Для того щоб відкрити запит у режимі Конструктора, виділите в списку один з існуючих запитів, наприклад тільки що створений запит "Співробітники Запит", і натисніть кнопку Конструктор (Design) на панелі інструментів вікна База даних (Database).

З'являється вікно Конструктора запитів (мал. 1.5). У верхній частині вікна відображається таблиця (або кілька таблиць, якщо запит багатотабличний) у тім виді, у якому таблиці відображаються у вікні Схема даних (Relationship). Таблиці — джерела даних для запиту, ми будемо називати базовими таблицями запиту. У нижній частині вікна перебуває бланк запиту — таблиця, осередки якої використовуються для визначення запиту. У бланку відображаються всі стовпці, включені в результуючу безліч запиту.