Відбір і сортування записів за допомогою запитів, страница 21

Статистичні функції по підмножинах записів— це ті ж статистичні функції SQL, але працюючі по більшій частині з обчислюються значениями, що, а не зі значеннями, що втримуються в полях запитів.

Прикладом статистичної функції SQL є stDev(), а відповідної їй статистичною функцією по підмножині записів- DStDevf). Обидві вони обчислюють стандартне відхилення для заданої безлічі значень.

 • Функції обробки помилок — використовуються, як треба з назви, для відстеження помилок. Наприклад, функція Error () виводить повідомлення про помилку по її номері. Наявність таких функцій у вираженні можна вважати ознакою гарного тону, оскільки використовуване вираження, хоч і приводить до помилкового результату, але продовжує поводитися коректно, не забувши попередити користувача.
 • Фінансові функції — ідентичні своїм двійникам в Microsoft Excel і використовують ті ж аргументи. Наприклад, функція Rate () повертає процентну ставку, необхідну для одержання шляхом регулярних внесків зазначеної суми на базі наявної за певний строк.
 • Функції загального призначення — використовуються в основному при програмуванні на VBA для витягу допоміжної інформації й керування ходом виконання програми. Наприклад, функція Commando служить для витягу аргументів командного рядка при виконанні програми, написаної на VBA.
 • Функції повідомлень і уведення/висновку — дозволяють виводити повідомлення або вводити нові дані, а також установлювати різні параметри уведення/висновку. Ілюстрацією можуть служити функція уведення даних inputBox () або функція перевірки існування каталогу або файлу Dir ().
 • Функції перевірки — особлива група функцій, що відповідають на питання " чиє аргумент... ?". Наприклад, IsNumericf) - повертає True, якщо аргумент має один із числових типів даних, і False - у противному випадку; IsObject() - повертає True, якщо аргумент- об'єкт OLE Automation, і False - у противному випадку.
 • Функції розгалуження — використовуються для вибору з декількох альтернатив. На них варто зупинитися докладніше.
  • IIf (Expr, Truepart, Falsepart) - повертає значення вираження Truepart, якщо значення вираження Ехрг дорівнює True, або значення вираження Falsepart, якщо значення Ехрг є False. Особливо важливо те, що поза залежністю від значення вираження Ехрг, будуть обчислене як вираження Truepart, так і Falsepart. Варто бути дуже уважним до можливих побічних ефектів, пов'язаним із цією особливістю функції Ilf {). Відзначимо, що тут, як і в більшості функцій, у якості кожного з аргументів коштує вираження, що, у свою чергу, теж може бути складним вираженням.
  • Функція Choose () повертає значення, що відповідає заданому положенню в списку значень. Switch () повертає значення, пов'язане з першим з послідовності вираженням, що має значення True.
  • Функції Choose () і Switch() схожі на команду Select Case з VBA і інших діалектів Basic.
 • Математичні й тригонометричні функції — використовуються для виконання простих (і незанадто) математичних операцій, наприклад обчислення логарифма Log () або синуса числа Sin ().
 • Текстові функції — дозволяють проводити різні операції над рядками. Наприклад, функція Trim() повертає рядок, заданий як аргумент, без початкових і заключних пробілів.

Зауваження