Інформація. Інтелектуальна власність. Комерційна таємниця. Економічна (конкурентна) розвідка. Промислове шпигунство, страница 9

Можливості економічної (конкурентної) розвідки. При постійному веденні економічної або конкурентної розвідки підприємство одержує такі переваги:

1)  прогнозування змін на ринку;

2)  прогнозування дій конкурентів;

3)  виявлення нових або потенційних конкурентів;

4)  аналіз діяльності конкуруючих підприємств з метою одержання передового досвіду й можливості вчитися на чужих помилках;

5)  збирання й аналіз інформації про особи, що уклали з підприємством контракти;

6)  збирання необхідної інформації;

7)  вивчення кримінальних аспектів ринку, стани та впливи на ринок тіньової економіки;

8)  оцінка доцільності придбання нового бізнесу;

9)  вивчення всієї нової продукції на ринку;

10)  створення нового бізнесу;

11)  вивчення законодавчих, політичних та інших напрямків розвитку країн  для потенційного розвитку бізнесу;

12)  розгляд й аналіз неправомірного використання товарних знаків підприємства;

13)  використання помилок конкурентів на свою користь;

14)  аналіз реклами;

15)  установлення несумлінної конкуренції з боку інших підприємств;

16)  керування ризиками бізнесу;

17)  раннє виявлення загроз, уразливостей, можливостей та інших факторів впливу на успіх бізнесу;

18)  забезпечення конкурентних переваг за рахунок своєчасного прийняття нестандартних оптимальних керуючих рішень.

Особливості економічної розвідки

На відміну від інших видів розвідки економічна зосереджується тільки на інформації, за допомогою якої можливо оцінити економічний стан конкурентів.

Відмінність становить і об'єкт розвідки: якщо при військовій та політичній робота ведеться проти ворогів, то при економічній – проти конкурентів. Конкуренти вчора могли бути ворогами, а завтра стають соратниками по бізнесу.

Для економічної розвідки важлива інформація, а не носій, на якому вона представляється (для військової  важливий зразок, а для політичної - документ).

Відмінністю є і способи ведення розвідки: у політичній в основному використовується шантаж, підкуп та ін., у військовій - силові дії).

Основна кількість необхідної інформації економічна розвідка одержує з відкритих джерел.

На відміну від військової і політичної розвідки при економічній інформацію необхідно не тільки зібрати, але й обробити та зробити висновки й рекомендації.

Принципи ведення розвідки:

необхідно встановити мету збирання інформації;

неупередженість у відборі інформації;

установлення причинно-наслідкових зв'язків;

ступінь вірогідності;

конфіденційність;

висновки й рекомендації.

На основі підготовленої службою економічної розвідки інформації керівництво підприємства приймає рішення. Необхідно пам'ятати, що ціна цього рішення у ринкових умовах дуже велика. Якщо рішення прийняте правильно, підприємство може отримати більший прибуток.

Об'єкти економічної розвідки

До основних об'єктів, які досліджує економічна розвідка, можна віднести:

1.  Ринок. Досліджуються всі можливі фактори маркетингової політики конкурента. Особлива увага приділяється ціновій політиці.

2.  Продукт. Багато видів продуктів відрізняють не матеріали, з яких їх роблять, а конструктивні й технологічні особливості їхнього виробництва. Так само в цій галузі увага звертається на обсяги й розвиток виробництва конкурента, якість й ефективність виробів.

3.  Менеджмент. Структура підприємства, комунікації.

4.  Кадри. Особисті пристрасті, захоплення й інші подробиці життя працівників підприємства як носіїв інформації.

5.  Інфраструктура бізнесу. Тут нас цікавлять під'їзні колії, системи зовнішнього й внутрішнього зв'язку, відносини з постачальниками й ін.

6.  Фінансова сфера підприємства – конкурента. Із всієї маси інформації про фінансові потоки найбільший інтерес представляють питання ефективності функціонування капіталу, ліквідність і платоспроможність підприємства, відносини із кредиторами й ін.