Інформація. Інтелектуальна власність. Комерційна таємниця. Економічна (конкурентна) розвідка. Промислове шпигунство, страница 13

-  пошук кандидатів для поглинання у власній або суміжній галузі;

-  розширення виробництва й продажів;

-  цінову війну з конкурентами;

-  освоєння нових секторів ринку;

-  концентрацію на продуктах, які дають максимальний прибуток.

Дії підприємства - «розвідник»: нежорсткий контроль, дослідження альтернатив, неповне використання ресурсів.

Конкурентна позиція зображена на рис.7.3.

Рис.7.3. Конкурентне стратегічне становище підприємства

Цей стан характерний для підприємств, що знаходяться у привабливій галузі з деякою невизначеністю обстановки.

Основна загроза - для фінансового капіталу підприємства

 Стратегії, що рекомендують:

-  пошук фінансових ресурсів;

-  розширення збутових мереж;

-  розширення і коректування асортиментів продукції, що випускається;

-  інвестування капіталу в розширення виробництва;

-  скорочення витрат;

-  злиття або кооперування з підприємством, що має більші фінансові засоби.

Дії підприємства - «гнучке реагування». Така стратегія є нестійкою і досить часто приводить до краху підприємства.

Консервативна позиція зображена на рис.7.4.

Рис.7.4. Консервативне стратегічне становище підприємства

Дана стратегія характерна для стабільних, але слабкозростаючих галузей (ринків).

Основна загроза - втрата конкурентоспроможності продукції.

Стратегії, що рекомендують:

-  скорочення асортиментів на користь найбільш прибуткових продуктів;

-  скорочення витрат (зниження собівартості) при підвищенні якості товару;

-  вихід на більш перспективні ринки;

-  розробку інноваційної продукції;

-  керування потоками платежів.

Дії підприємства- «аналітик»:  стратегічні дії підприємства ґрунтуються на ретельному аналізі зовнішнього середовища (ринку, конкурентів - у першу чергу) і використанні наявних переваг з мінімальними ризиками.

Оборонна позиція зображена на рис.7.5.

Рис. 7.5. Оборонне стратегічне становище підприємства

Дана стратегія характерна для підприємства, що працює у привабливій галузі, але в якого низька конкурентоспроможність продукції та недостатньо фінансових засобів.

Основна загроза - для конкурентоспроможності підприємства.

Стратегії, що рекомендують:

-  приділяти особливу увагу механізмам протистояння загрозам;

-  відмову від випуску малоприбуткових продуктів;

-  агресивне скорочення витрат;

-  мінімізацію інвестицій;

-  відхід з ринку.

Дії підприємства «захисник»: прагне виділити певну сферу своїх інтересів і захищати її, концентрація ресурсів і керування.

Методика SPASE – аналізу дає можливість підприємству в рамках обраної базової стратегії визначити своє становище на ринку і його конкурентні можливості.

Також для аналізу середовища, де працює підприємство, рекомендується використати SWOT- аналіз.

7.4. Методи протидії конкурентній розвідці

Інформацію необхідно не тільки вміти добувати, але й захищати.

Безпека підприємства визначається безліччю загроз у процесі взаємодії із зовнішнім середовищем і розвитком внутрішнього середовища.

Суть захисту зводиться до нейтралізації і запобігання загроз, а також відшкодування отриманого збитку.

До об'єктів захисту відносяться:

-  інтереси підприємства (місія, стратегія й мета). Вони проявляються у відносинах з державою, споживачами, постачальниками, конкурентами, громадськістю, ЗМІ й ін.;

-  власність підприємства;

-  інформація, патенти, ноу-хау й ін.;

-  зв'язки з партнерами. Тут необхідний захист від конкурентів, перевірка постачальників і несумлінних партнерів;

-  продукція й послуги підприємства;

-  транспортні засоби й вантажі;

-  персонал, що є носієм інформації, й ін.

Об'єкти захисту охороняються різними способами, а саме:

-  юридичним, передбачає юридичний супровід всіх прав фірми, її власності й співробітників;