Інформація. Інтелектуальна власність. Комерційна таємниця. Економічна (конкурентна) розвідка. Промислове шпигунство, страница 15

Ключова роль служби конкурентної розвідки повинна приділятися аналітичній ланці, що здійснює збирання та обробку інформації про конкурентів. Мета і завдання такої роботи зводяться до наступного.

1.  Виявлення фактичних можливостей розголошення, витоки і реалізації способів несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації.

2.  Прогноз імовірних устремлінь конкурентів до конкретних матеріалів і розробок підприємства.

3.  Виявлення причин й обставин, що сприяють витоку інформації.

4.  Оцінка надійності і ступеня захищеності підприємства від внутрішніх і зовнішніх загроз

5.  Аналіз, розробка і впровадження комплексних науково обґрунтованих заходів щодо захисту інтересів підприємства.

У сучасних умовах, коли не тільки різко загострюється конкурентна боротьба, але й по іншому розставляються пріоритети, у вигідному становищі опиняються ті підприємства, керівництво яких здатне краще за інших оцінити й вчасно прореаувати на виниклу ситуацію, а також правильно оцінити відносини з партнерами й конкурентами з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів.

Відносини між підприємствами розглядаються щодо таких ситуацій:

1.  Співробітництво. Мається на увазі ведення спільних дій з досягнення загальних цілей. Найкращий варіант співробітництва виникає у тому випадку, коли реалізуються спільні інтереси.

2.  Взаємодія, припускає узгодження дій за метою, місцем і часом досягнення мети й одержанням прибутку.

3.  Суперництво – це дії, спрямовані на досягнення переваги над конкурентами у сфері боротьби за ринок і місце вкладення капіталу.

4.  Протиборство - гостра антагоністична боротьба, що веде до завоювання ринку й монопольного володіння ним. Тут використовуються «брудні» методи, аж до рейдерського захоплення підприємства, шпигунства або вбивства.

5.  Конкуренція - антагоністична боротьба за місце на ринку й одержання прибутку. Найнебезпечнішою вважається несумлінна конкуренція. Наприклад – це продаж товару нижче собівартості з метою підривання позицій конкурентів і витиснення його з ринку; установлення контролю над діяльністю конкурента; таємна змова на торгах і створення таємних картелів; помилкова інформація або реклама, що вводить споживачів в оману.

7.5. Відмінності в організації економічної розвідки на різних підприємствах

Особливості організації економічної розвідки на підприємствах різних типів зводяться до зміни співвідношення між зовнішніми й внутрішніми джерелами інформації. По мірі збільшення розмірів підприємства істотно скорочується частка інформації, що купується зі сторони, та зростає значення спеціальних розвідувальних підрозділів підприємства.

Великі корпорації, як правило, мають на ринку одного або двох подібних собі конкурентів. За деяким даними, великі корпорації на організацію розвідки витрачають близько 1,5 млрд доларів, тобто на кожен долар витрат із видобутку секретної інформації отримано більше 13 доларів доходу. У традиційному бізнесі достатнім вважається прибуток у розмірі 15-25 центів на долар витрат. Сфера діяльності розвідки настільки вигідна, що не може залишатися поза полем зору великих корпорацій, ща мають розгалужені мережі розвідки й потужні служби безпеки. Вони мають своїх агентів або навіть цілі організації не тільки в країні базування, але й у країнах, де вже працюють або тільки мають намір улаштуватися. Спецслужби великих корпорацій діляться на дві групи:

1. Спецслужби в країні базування. Вони ведуть роботу з таких напрямків: зв'язок з державними розвідслужбами; лобізм у державному й місцевому державному органах законодавчої і виконавчої владі, що дозволяє захистити інтереси компанії на державному рівні; безпосередня розвідка конкурентів й ін.