Інформація. Інтелектуальна власність. Комерційна таємниця. Економічна (конкурентна) розвідка. Промислове шпигунство, страница 5

Свідома маніпуляція свідомістю починається у момент, коли маніпулятор ставить перед собою ціль впливу.

Ознаки маніпулювання свідомістю:

-  воно є не фізичним, а психологічною дією. Впливу піддається не фізичне тіло, а свідомість людини;

-  дії маніпуляторів не повинні бути помічені. Успіх маніпуляції у тім, «що маніпульований вірить, що все,  що відбувається природно й неминуче, і сам факт маніпуляції не відбитий у пам′яті суб'єкта. Коротше кажучи, для маніпуляції потрібна фальшива дійсність, у якій її присутність не буде відчуватися». Процес перекручування реальності здійснюють засобу масової інформації. Саме ЗМІ є ретрансляторами думок, які необхідно донести до мас таким чином, щоб вони сприймалися як власні;

-  вплив провадиться на аудиторію у цілому, не стосуючись особистісних характеристик;

-  вплив провадиться виходячи з передумови, що більшість індивідуумів воліють вірити запропонованій інформації беззастережно, не аналізуючи її;

Ціль маніпулятора в тім, щоб маніпульовані змінили своє сприйняття таким чином, як це необхідно маніпулятору.

Сучасні ЗМІ повністю контролюють поширення інформації, що визначає наше уявлення, установки, а в остаточному підсумку і нашеу поведінку. Навмисно фабрикуючи повідомлення, що спотворюють реальну дійсність, вони, без сумніву, з тим або іншим успіхом намагаються впливати на свідомість людини.

Досить яскравим прикладом цьому можуть послужити передвиборчі кампанії - для політичного життя й реклами різних товарів, акцій і, нарешті, фінансових пірамід.

Існують різні методи впливу на свідомість мас [61, 76].

1.  Дроблення або фрагментація  являє собою потік не пов'язаних між собою, недостатньо значимих і численних повідомлень, а також барвистих візуальних образів. Між цими повідомленнями значима інформація, що і запам'ятовується.

2.  Висока швидкість передачі інформації. При великому наборі й високій швидкості транслювання інформації, у загальному потоці робиться акцент на певній події. Тоді інша інформація сприймається лише як інформаційний шум.

3.  вибірковість у відборі інформації. Зі всієї інформації вибирається тільки та, яка може лише позитивно або лише негативно висвітлити ту або іншу подію. Використовується з метою перешкодити масам зрозуміти й осмислити суть подій, що відбуваються.

4.  Повтор інформації. Використання повторів, наприклад, у повідомленнях новин, де в кожному наступному випуску найбільш значима інформація повторювалася без яких-небудь коректувань або змін.

5.  Затвердження. Тут мова йде про те, що перевага якого-небудь товару перед іншим рекламується як затвердження, без яких-небудь пояснень.

6.  Маніпулювання інформацією. Тут мова йде про те, що інформація подається не в реальному висвітленні, а з корективами.

7.  Поширення слухів. Слухи – технологія, що дає можливість направляти інформаційне поле у вигідне русло, оскільки слухи практично не можливо спростувати, а прислухаються до них всі.

8.  Неіснуюче авторитетне джерело. Одним з найефективніших методів впливу є звертання до авторитету. Ім'я його не повідомляється. Інформація, яку він надає, приймається беззастережно.

9.  Ефект звикання. Якщо вам постійно, без особливих емоцій розповідають про яку-небудь подію, то як би негативно ви до нього не ставилися раніше, згодом ця розповідь перестане викликати у вас емоції взагалі. Ви звикнете.

10. Бумеранг-ефект. Наприклад, перенасиченість ефіру рекламою того або іншого продукту починає викликати роздратування аудиторії.

11. Закон передування. У 1925 р. американський психолог М. Лундт сформулював «закон передування», відповідно до якого будь-яке перше повідомлення про той або інший факт, подію робить більше сильний вплив на аудиторію, ніж наступні.

12.  Механізми фіксації. Мова йде про те, щоб залишити у свідомості споживача інформацію, упевненість у тім, що той або інший товар гарний і необхідний.