Інформація. Інтелектуальна власність. Комерційна таємниця. Економічна (конкурентна) розвідка. Промислове шпигунство, страница 11

Контент-аналіз застосовується, якщо необхідно проаналізувати текстовий документ: статтю, інтерв'ю та ін. У тексті виявляються значеннєві одиниці – терміни, певні поняття і висловлення. Після цього визначається частота їхнього використання відповідно до даної тематики. Потім робиться висновок про вірогідність і корисність наявного документа.

Ситуаційний аналіз. Його завдання – показати підприємство за певними зрізами, що цікавить замовника, на певний момент часу. Аналізувати можна не тільки підприємство, але й галузь у цілому.

При оцінці  конкурентного становища підприємства, як правило, використовуються такі методи:

на основі первинної інформації збираються дані про підприємства, що цікавлять, за певними ознаками: якість, ціна, думка споживачів і постачальників й ін. Після цього дані зводяться  у певній послідовності і стає видно, за якими ознаками підприємство, що цікавить нас, попадає у лідери або навпаки. Це дешевий і швидкий метод, але не  дає поглибленого уявлення про сильні й слабкі сторони підприємства;

іноді для оцінки підприємств використовуються рейтингові оцінки. Принцип такий же, як і в попередньому методі. Тільки на основі отриманих даних підприємствам виставляються оцінки і вони  ранжируються. Метод також недорогий, більш трудомісткий, дає поглиблену оцінку наявним підприємствам;

досить часто використовуються методики, що дають більше глибокий аналіз конкурентів. Застосовується вторинна інформація, причому інформація про внутрішній стан підприємства-конкурента. Маючи дані про обсяги виробництва, прибутки й ін., можна скласти звіт не тільки про стан підприємства в галузі, але й про галузі взагалі. А також скласти довгострокові прогнози.

При збиранні інформації про конкурента цікавляться, як правило, такою інформацією: характеристика ринку, на якому збирається працювати підприємство; стан конкуренції на ринку, що цікавить; загроза появи нових конкурентів; купівельна спроможність споживачів товару; асортименти, цінова політика конкурента та ін.; методи конкурентної боротьби, що використовуються конкурентом; стадія життєвого циклу товарів конкурента і власного товару; організаційна структура й інфраструктура конкурента; управлінський склад і кадри конкурента; ціноутворення конкурента, його капітал; стратегія підприємства-конкурента; імідж підприємства-конкурента; устаткування і науковий потенціал конкурентів; юридична база  конкурента й ін.

Необхідно пам'ятати, що повноцінне збирання даних про підприємство-конкурента практично неможливе. Тому необхідно, по-перше, чітко визначити коло питань, що цікавлять нас, а по-друге , виробити відповідну стратегію власного підприємства.

Стратег повинен уміти оцінювати найбільш вигідне стратегічне становище компанії, привабливість її бізнесу, здатності конкурувати на ринку. Одним з методів діагностики становища підприємства в галузі є методика, що називається SPACE ( простір ): Strategic Position and ACtion Evaluation - стратегічна оцінка положень і дій.

SPACE – аналіз. Дана методика полягає у тім, що для підприємства оцінюються чотири групи факторів, що визначають:

1.  Конкурентну перевагу підприємства (CA).

2.  Фінансове становище підприємства (FS).

3.  Привабливість галузі (IS).

4.  Стабільність середовища (ES).

Кожному факторові у групі виставляються бали в діапазоні від 1 до 6.

1. Фактори, що визначають конкурентну перевагу підприємства:

-  частка ринку (мала-велика) вимірюється відношенням обсягів продажів за певний період часу до обсягу продажів провідного конкурента;

-  якість продукції (низька - висока) - відносна експертна оцінка якості продукту в порівнянні із продукцією конкурента;

-  життєвий цикл продукту (старіння - зародження);

-  цикл заміни продукту (змінний - фіксований);

-  прихильність споживачів (висока - низька)  характеристика ступеня вірності споживача певній торговельній марці;