Інформація. Інтелектуальна власність. Комерційна таємниця. Економічна (конкурентна) розвідка. Промислове шпигунство, страница 6

13. Помилкова вірогідність джерела інформації. Якщо у свідомо помилкову інформацію вставити правдиву, причому правдива інформація повинна бути нейтральною, то вся інформація буде сприйматися як правдива.

14. Помилкові порівняння. Залежно від необхідності створення позитивної або негативної думки, розглянутий об'єкт порівнюють із чимось, що має прив'язаний образ.

15. Інформаційна активність щодо того або іншого об'єкта дозволяє зайняти невідповідне його реальному становищу місце.

Рівні маніпулювання свідомістю

- перший рівень - це організований вплив і психологічні операції, здійснювані в ході реалізації міждержавної політики. Тут хочеться згадати про епоху соціалізму, коли всі вірили в «світле майбутнє», а потім про перебудову і її «волю»;

- другий рівень стосується використання різних засобів і технологій щодо політичної й економічної конкуренції усередині країни. Прикладом може послужити передвиборча кампанія кожного з кандидатів;

- третій рівень включає маніпулювання людей один одним у процесі міжособистісної взаємодії. Тут можна сказати як про відношення продавець-покупець, так і про дитину, що влаштовує істерики, щоб одержати іграшку.

Інформаційно-психологічна безпека (англ. Information and psychological security)– це стан захищеності окремих осіб і (або) груп осіб від негативних інформаційно-психологічних впливів і пов'язаних із цим інших життєво важливих інтересів особистості, суспільства й держави в інформаційній сфері.

В організації інформаційно-психологічної захищеності свідомості виділяють три основних рівні:

1.  На індивідуальному рівні необхідно здійснити заходи щодо захисту свідомості індивідуума за допомогою формування ним захисних механізмів поводження.

2.   На груповому рівні реалізується захищеність групової свідомості за допомогою поширення і використання внутрігрупових інформаційних потоків і джерел, а також специфічних для конкретних соціальних груп й організацій способів соціальної взаємодії, переробки й переоцінки інформації.

3.  На масовому рівні реалізується захищеність суспільної свідомості за допомогою регулювання й організації інформаційних потоків і поширення певних алгоритмів обробки й оцінки інформації у процесі соціальної взаємодії (від міжособистісного спілкування до масової комунікації).

Література: основна [7,9,10-14,20,22], додаткова [17-20].


ТЕМА  7  ЕКОНОМІЧНА (КОНКУРЕНТНА) РОЗВІДКА. ПРОМИСЛОВЕ ШПИГУНСТВО

7.1. Історія економічної розвідки

7.2. Поняття й сутність економічної розвідки

7.3. Методики аналізу конкурентного становища підприємства в галузі

7.4. Методи протидії конкурентній розвідці

 7.5. Відмінності в організації економічної розвідки на різних підприємствах

 7.6. Промислове шпигунство

7.1. Історія економічної розвідки

Ще в Біблійних текстах дається опис економічної розвідки як відкушення забороненого плода Адамом і Євою - дерево мудрості - несанкціонований доступ до конфіденційної інформації. А ще в книзі Ісуса Навина, у другому розділі описується, як люди були послані до Єрихона, щоб «усе видивитись».

У грецьких легендах згадується Прометей, що викрав і розголосив секрет божественного вогню. Так що економічна розвідка набагато старше за політичну та військову.

Одним з основоположників економічної розвідки й шпигунства можна по праву вважати Чингісхана. Перед кожним своїм походом він ретельно вивчав економічне становище в країні, що хотів завоювати. Його цікавили природні багатства, рівень життя, розвиток ремесел і ін. Слід зазначити і той факт, що ним знищувалося поголовно все населення захоплених міст, крім кращих фахівців, що володіють ремеслами. Можна навіть сказати, що саме тут зародився бенчмаркінг, тому що закон Чингісхана говорив: навчайтесь у народів всього кращого, що в них є.