Інформація. Інтелектуальна власність. Комерційна таємниця. Економічна (конкурентна) розвідка. Промислове шпигунство, страница 14

-  економічним, передбачає облік й охорону економічних інтересів підприємства у всіх його діях і взаєминах;

-  інформаційним, припускає припинення витоку й охорону конфіденційної інформації;

-  технологічним, припускає забезпечення захисту унікальності продукту, послуги або технології;

-  організаційним, припускає відпрацьовування заходів щодо виключення завдання збитків підприємству шляхом розкрадання власності, інформації й ін.;

-  фізичним - охорона, власності й персоналу, від розкрадання й іншого завдання збитків підприємству;

-  психологічним, припускає комплекс заходів, спрямованих на ведення виховної роботи зі створення необхідного дружнього клімату на підприємстві.

Структура й склад підрозділу конкурентної розвідки визначаються такими факторами, як потенційний склад і структура загроз, а також фінансовим становищем підприємства.

На великих підприємствах організуються спеціальні відділи, що займаються конкурентною розвідкою. Вони нараховують сотні й навіть тисячі співробітників.

На середніх підприємствах можливий склад відділу  чисельністю 10-15 чоловік.

У маленькій фірмі це може бути одна людина або послуги сторонніх спеціалізованих агентств.

Фахівці з конкурентної розвідки повинні мати знання у таких сферах:

-  інформаційно-аналітична робота;

-  методи розвідки й контррозвідки;

-  оперативна робота;

-  психологія;

-  основи банківської справи;

-  менеджмент;

-  маркетинг;

-  цивільне й карне право.

Захист інформації – це комплекс заходів, проведених власником інформації, із захисту своїх прав на володіння й використання інформації, створення умов, що обмежують її поширення і виключають несанкціонований доступ до неї. Це якщо говорити про закриті джерела. Тут існують спеціальні закони, патенти, ліцензії і т.д. Але частина інформації повинна надходити й у відкритих джерелах, саме з яких черпає її КР. Тут уже потрібно доводити необхідні відомості до споживача таким чином, щоб, з одного боку, зняти всі необхідні питання, а з іншого – не  розкрити інформацію, що є конфіденційною.

Приховання інформації припускає таку зміну інформації у відкритому джерелі, при якій конкурент не може одержати й проаналізувати її з необхідною якістю, якої було б досить для одержання повного висновку про продукт.

Існує кілька методів захисту відкритої інформації, а саме:

1. Зміна інформаційного образу. Даний метод спрямований на утруднення одержання секретної інформації з відкритих джерел шляхом видалення частини інформації, видалення видимих зв'язків між елементами інформації, зміни частини інформації. Наприклад, при описанні властивостей продукту зазначити тільки загальні інгредієнти, упустивши кількість кожної складової й методику приготування, тобто технологію.

2. Дезінформація. При цьому методі реальний інформаційний образ змінюється. Йому привласнюються помилкові ознаки й технології виготовлення. Реальна версія практично не відрізняється від помилкової. Вона повинна передбачати комплекс заходів, розподілених за часом, спрямованих на імітацію ознак помилкового інформаційного образу. Найоптимальнішим варіантом тут буде сполучення помилкової і правдивої інформації. Причому правдива повинна легко перевірятися і її має бути набагато більше. Проводяться заходи щодо приховання від конкурентів конфіденційної інформації і спонукання конкурента до дій, які були б вигідні для нас. Прикладом тут можуть послужити дії приховання секретних об'єктів, коли ведеться видимість бурхливої діяльності в одному місці, коли реальні об'єкти знаходяться зовсім в іншому і маскуються під звичайні будинки. Перевагою цього методу є часовий фактор, коли виграється час, що необхідний конкурентові для перевірки відомостей, які підтвердити неможливо, тому що вони є помилковими. Недоліком методу можна вважати необхідність подачі інформації тільки одного формату і з декількох джерел, що досить складно здійснити.