Інформація. Інтелектуальна власність. Комерційна таємниця. Економічна (конкурентна) розвідка. Промислове шпигунство, страница 18

Більш складне завдання – зниження відсотка витоку інформації через людський фактор. Співробітника необхідно попередити про відповідальність, взяти з нього розписку про нерозголошення, але це однаково не дає повної гарантії. Тоді наступним етапом стане вербування секретних співробітників усередині колективу й установка спеціальних апаратур. Це створює комплекс проблем, де щільно переплітаються етичні, юридичні й економічні питання. І однаково ці заходи дозволяють тільки лише знизити відсоток витоку інформації, тому що співробітник, крім часу, що проводить на роботі, з кимось зустрічається, спілкується і т.д. А тут його неможливо проконтролювати. З'являється необхідність у спеціальній службі й періодичних перевірках персоналу на "детекторах брехні" і за допомогою спеціального анкетування. І все-таки необхідно пам'ятати, що лише 30% інформації перехоплюються за допомогою технічних засобів. Інша частина інформації – на совісті персоналу.

Література: основна [1,3,5,8-12], додаткова [2,4,6,13-16].


Список литературы

1.  Актуальные проблемы безопасности социума. 2-я книга социально-политического проекта. [Текст]– М.: Оружие и технологии, 2009.

2.  Близнец, И.А. Интеллектуальная собственность и закон. Теоретические вопросы [Електронний ресурс] / И.А. Близнец.-Режим доступу: http://lib.ru/PRAWO/BLIZNEC/zakon.txt – Интеллектуальная собственность и закон.

3.  Баяндин, Н.И. Технологии безопасности бизнеса: введение в КР [Текст] / Н.И.Баяндин.-М.: Юристъ, 2002. -320с.

4.  Вишняков, Я.Д., Управление обеспечением безопасности предприятий: экономические подходы [Текст] / Я.Д.Вишняков, С.А Харченко //Менеджмент в России и за рубежом, 2001.-№5.

5.  Дикань, В.Л. Экономика предприятия [Текст] :учебное пособие / В.Л.Дикань, Е.В.Шраменко, Н.В.Якименко.- Харьков:УкрГАЖТ, 2008.

6.  Доронин, А.И. Бизнес-разведка [Текст] / А.И.Доронин.-М.: Ось-89, 2002.-288с.

7.  Плэтт, В. Стратегическая разведка. Основные принципы [Текст]: пер. с англ. / В.Плэтт. - М.: Форум, 1997

8.  Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь [Текст]/ Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. - М.: ИНФРА-М, 2004.-480с.

9.  Соболєв, В.М. Визначення конкурентоспроможності, її види, показники, методи дослідження [Текст]/ В.М.Соболєв, Н.В.Чебанова //Вісник економіки транспорту і промисловості.-2008.-№23.-С.118-121.

10.  Стратегия предприятия и стратегический менеджмент [Текст]: учебн. пособие/ Ю.В. Соболев, В.Л. Дикань, А.Г. Дейнека, Л.А. Позднякова. – Харьков.-Олант, 2002.-416с.

11.  Тамбовцев В.Л. Объекты экономической безопасности России // Вопросы экономики.- 1994.-№12.-С.45-54

12.  Шаваев, А.Г. Безопасность банковских структур [Текст] / А.Г.Шаваев// Экономика и жизнь.-1994.-№16.-С.11-12.

13.  Шаваев, А.Г. Концептуальные основы обеспечения ЭБ негосударственных объектов экономики [Текст] / А.Г.Шаваев.-М., 1994.

14.  Шиллер, Г. Манипуляторы сознанием [Текст]: пер.с англ.  /Г.Шиллер. - М., 1980.

15.  Шлыков, В.В. Экономическая безопасность предприятия в условиях рынка [Текст] / В.В. Шлыков. -Рязань, 1997.-134с.

16.  Шлыков, В.В. Экономическая безопасность предприятия (факторы влияния, анализ необходимости) [Текст] / В.В. Шлыков// Машиностроитель.-1995.-№1.-С.31-34.

17.  Экономическая безопасность предприятия в условиях кризисного развития [Текст]: учеб. пособие / под ред. М.А.Бендикова.-К.: Книж. вид-во НАУ, 2007.-435с.

18.  Экспертные оценки в научно-техническом прогнозировании [Текст]: учеб. пособие / под ред. В.С. Михалевич. –К.:НД, 1974.-297с.

19.   Ярочкин, В.И. Система безопасности фирмы  [Текст] / В.И.Ярочкин. -М., 1997. – 185 с.

20.  Ярочкин, В.И. Предпринимательство и безопасность [Текст] / В.И.Ярочкин.-М.,1994.-132с.

21.  Mintzberg, H., Strategy safari. A guided tour through the wilds of strategic management [Text]/ H. Mintzberg, В.Ahlstrand, J.Lampel.- L. etc., 1997.

22.  Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием [Электронный ресурс] / С.Г.Кара-Мурза.- Режим доступа: http://www.kara-murza.ru/manipul.htm. - Жить семьей или рынком?