Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Організаційна культура”, страница 8


Продовження таблиці 4.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.Сутність, яка зв'язує у ціле

43,1

36,5

10,7

33,7

11,2

6,8

34,9

22,9

5.Стратегічні цілі

27,1

24,2

13,0

28,2

18,5

5,9

41,5

41,7

6.Критерії успіху

36,5

29,7

14,3

14,2

13,0

21,8

36,1

34,3

Загальна оцінка

31,0

33,4

10,3

13,7

17,4

15,3

41,3

37,5

Графічно результати кількісного аналізу організаційної культури фахівців залізничного транспорту (методика К.Камерона, Р.Куінна) представлені на рисунку 4.1.

 Рисунок 4.1 – Результати кількісного аналізу організаційної культури (методика К.Камерона, Р.Куінна)


Приклад оцінки сили організаційної культури за методикою Дафта Р.Ф. приведений в таблиці 4.3.

Таблиця 4.3 – Результати оцінки сили організаційної культури за методикою Дафта Р.Ф. (приклад)

Твердження

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1. Практично всі менеджери і більшість працівників можуть описати цінності компанії, її цілі, усвідомлюють важливість клієнтів

1

2

3

4

5

2. Члени організації чітко усвідомлюють свій внесок у досягнення мети організації

1

2

3

4

5

3. Дії менеджерів зазвичай узгоджуються з прийнятими в компанії цінностями

1

2

3

4

5

4. Підтримка інших працівників, навіть з інших відділів, є нормою і оцінюється гідно

1

2

3

4

5

5. Компанія та її менеджери орієнтовані більше на довгострокові, а не на короткострокові перспективи

1

2

3

4

5

6. Лідери прагнуть розвивати і виховувати своїх підлеглих

1

2

3

4

5

7. До наймання нових працівників ставляться дуже серйозно, з претендентами проводяться кілька інтерв'ю, орієнтованих на виявлення у них рис, відповідних культурі компанії

1

2

3

4

5

8. Новачкам надається як позитивна, так і негативна інформація про компанію, вони мають можливість зробити усвідомлений вибір щодо доцільності роботи в фірмі

1

2

3

4

5

9. Критерієм переходу співробітника на нову ієрархічну сходинку є його професіоналізм, а не інтриги і знайомства

1

2

3

4

5

10. Цінності компанії підкреслюють необхідність ефективної діяльності, адаптації до зовнішнього середовища, яке безперервно змінюється

1

2

3

4

5

11. Дотримання місії та цінностей компанії важливіше, ніж відповідність процедурам і стилю одягу

1

2

3

4

5

12. Ви чули розповіді про лідерів або героїв компанії

1

2

3

4

5

13. В компанії проводяться церемонії нагородження співробітників, які зробили суттєвий внесок в діяльність компанії

1

2

3

4

5

Загальна сума балів

41


 Шкала оцінки сили культури за методикою Дафта Р.Ф.

Відповідність загальної оцінки організаційної культури в балах типу культури за її силою:

- 52 і більше балів – сильна організаційна культура;

- 26-52 балів – помірно сильна організаційна культура;

- менше 25 балів – слабка організаційна культура, яка не здатна адаптуватися до зовнішнього середовища і не відповідає потребам працівників організації.