Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Організаційна культура”, страница 6


Продовження таблиці 3.3

1

2

3

11. На Вашому підприємстві:

- працівники відчувають себе членами однієї команди, тісно взаємодіють один з одним при вирішенні поставлених завдань;

- працівник не відчуває спільності, кожен «сам за себе».

12. Працівники Вашого підприємства:

- відчувають свою причетність до даної організації, пишаються нею;

- відчувають відчуженість від підприємства, розглядають свою роботу на ньому як вимушену обставинами.

13. У взаємодії керівників з підлеглими на Вашому підприємстві переважають:

- методи примусу до праці;

- методи стимулювання (матеріальне, моральне заохочення);

- методи переконання, виховання, підтримки трудового ентузіазму, вплив особистим прикладом і т.п.

Особисті дані

1. Ваша стать:

Чоловік

Жінка

2. Ваш вік:

20-30 років

31-40 років

41-50 років

51-60 років

3. Ваша освіта:

Середня спеціальна

Незакінчена вища

Вища

Дві вищі освіти

4. Стаж роботи:

Загальний

за фахом

на підприємстві

5.Посада

6. Регіон (залізниця).


4 ОБРОБКА АНКЕТ, ПРИКЛАДИ З ОЦІНКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

Обробка анкет з оцінки

організаційної культури, що склалася на підприємстві

(методика Камерона К. Куїнна Р.)

Обробка анкет з оцінки організаційної культури, що склалася на підприємстві, за методикою Камерона К., Куїнна Р. наведена в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 – Обробка анкет з оцінки організаційної культури за методикою Камерона К., Куїнна Р. (приклад),%

Характеристики

Тепер

Бажано

1

2

3

1.Найважливіші характеристики організації

А. Організація унікальна за своїми особливостями, подібна великій родині, люди мають багато спільного

-

41,0

В. Організація динамічна, пройнята підприємництвом

-

10,0

С. Організація орієнтована на результат, люди орієнтовані на суперництво, досягнення мети

36,0

17,0

D. Організація жорстко структурована, контролюється; дії людей визначаються правилами, процедурами, інструкціями

64,0

32,0

100,0

100,0

2. Загальний стиль лідерства в організації

А. Являє собою приклад моніторингу (спостереження), прагнення допомогти і навчити

-

10,0

В. Служить прикладом підприємництва, новаторства, схильності до ризику

28,0

24,0

С. Служить прикладом діловитості, агресивності, орієнтації на результат

72,0

10,0

D. Є прикладом координації, чіткої організації, плавного ведення справ в руслі рентабельності

-

56,0

100,0

100,0

3.Управління найманими працівниками

А. Заохочення командної роботи, одностайність і участь у прийнятті рішень

14,0

40,0

В. Заохочення індивідуального ризику, новаторства, свободи, самобутності

28,0

12,0

С. Висока вимогливість, жорстке прагнення до конкурентоспроможності, заохочення досягнень

48,0

16,0


Продовження таблиці 4.1