Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Організаційна культура”, страница 11

Таблиця 4.6 – Результати вертикального та горизонтального аналізу організаційної культури (приклад)

Класифікаційна ознака

Назва типу організаційної культури

Частка опитуваних, які обрали відповідний тип культури, %

Як є зараз

Як бажано

Вертикальний аналіз

1.Орієнтація стратегічного управління

1.1Внутрішнє – зовнішнє середовище

1. Ринкова (конкурентна) культура

20,0

40,0

2. Традиційна культура

80,0

-

3.Змішана культура

-

60,0

1.2 Гнучкість – консерватизм

1. Ринкова (інноваційна) культура

40,0

100,0

2. Традиційна культура

40,0

-

3.Змішана культура

20,0

-

2.Рівень регламентації і формалізації

2.1 Відношення до формальних правил

1. Бюрократична культура

-

100,0

2.Культура неформальних відносин

40,0

-

3.Змішана культура (культурні деформації)

60,0

-

2.2 Відносини між співробітниками

1.Бюрократична культура

60,0

60,0

2.Культура неформальних     відносин

-

-

3.Змішана культура

40,0

40,0

3.Джерела влади

1. Культура власності

80,0

-

2. Культура ролі

-

20,0

3. Культура особистості

-

-

4. Культура знань

20,0

80,0

4. Відношення персоналу до завдань

1. Культура конформізму

100,0

-

2.Культура ініціативи і особистих  обов’язків

-

100,0

5.Притягнення персоналу до прийняття рішень

1. Авторитарна культура

100,0

-

2. Демократична культура

-

100,0

3. Ліберальна культура

-

-

6.Спрямованість уваги

1. Культура з орієнтацією на завдання

80,0

-

2. Культура з орієнтацією на співробітників

-

-

3. Змішана культура

20,0

100,0

7.Переважний вид мотивації

1. Культура, заснована переважно на владній мотивації (примушення)

60,0

-

2. Культура, заснована на мотивації персоналу

20,0

60,0

3. Культура, заснована переважно на прямій мотивації

20,0

40,0

Горизонтальний аналіз

1.Ступінь прийняття ключових цінностей

1. Культура ціннісної єдності

-

100,0

2. Культура ціннісної роз’єднаності

100,0

-

2.Відчуття причетності до організації

1. Культура причетності

-

100,0

2.Культура відчуженості

100,0

-

3.Сприймання ступеню єдності і цілісності

1.Культура співробітництва

20,0

100,0

2. Культура конфронтації

80,0

-

4.Відповідність проголошуваних цінностей дійсності

1. Культура реальних декларацій

-

100,0

2. Культура фіктивних декларацій

100,0

-

5 ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

1 Особливості економічної культури, у тому числі підприємницької культури, яка характерна для Англосаксонської ліберальної (протестантської) соціально-економічної моделі (Англія).

2 Особливості економічної культури, у тому числі підприємницької культури, яка характерна для Англосаксонської ліберальної (протестантської) соціально-економічної моделі (США).

3 Особливості економічної культури, у тому числі підприємницької культури, яка характерна для Західноєвропейської соціально-економічної моделі (Північноєвропейський варіант СЕМ).