Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Організаційна культура”, страница 7

1

2

3

D. Гарантія зайнятості, вимога підпорядкування, передбачуваність, стабільність у відносинах

10,0

32,0

100,0

100,0

4.Єднальна сутність організації

А. Організацію пов'язують воєдино відданість справі і взаємна довіра. Обов'язковість організації знаходиться на високому рівні

14,0

68,0

В. Організацію пов'язують воєдино прихильність новаторства і вдосконалення, прагнення бути на передових рубежах

38,0

26,0

С. Організацію пов'язують воєдино акцент на досягненні мети та виконанні завдань. Загальноприйняті теми для обговорення - агресивність і перемога

36,0

-

D. Організацію пов'язують воєдино формальні правила і офіційна політика, плановий хід діяльності організації

12,0

6,0

100,0

100,0

5.Стратегічні цілі

А. Гуманний розвиток, висока довіра, відкритість і співучасть

-

18,0

В. Набуття нових ресурсів, вирішення нових проблем, апробація всього нового

50,0

32,0

С. Конкурентна дія, прагнення до перемоги на ринку, цільова орієнтація сил

46,0

30,0

D. Незмінність, стабільність, рентабельність, контроль, плавність всіх операцій

4,0

20,0

100,0

100,0

6.Крітеріі успіху

А. Розвиток людських ресурсів, бригадна робота, захопленість працівників справою, турбота про людей

8,0

52,0

В. Володіння унікальною або новітньою продукцією, лідерство, новаторство

38,0

22,0

С. Перемога на ринку, випередження конкурентів

54,0

18,0

D. Рентабельність, плавні плани-графіки, низькі виробничі витрати

-

8,0

100,0

100,0

Обробка анкет за методикою Камерона К., Куїнна Р.

 Відповідність відповіді типу культури:

А – кланова організаційна культура

В - адхократична

С - ринкова

D - ієрархічна (бюрократична)

 Кожна з 4 характеристик може бути властива організації від 0 до 100%, наприклад на 10% або 50% або на всі 100% (але в підсумку в сумі всі характеристики повинні дати 100%).

Середня оцінка виводиться, виходячи з думки всіх експертів за формулою середньої арифметичної (сума оцінок всіх експертів поділена на їх кількість).

Наприклад:

1-й експерт – 50%, 2-й експерт – 40%, 3-й експерт – 80%, середня характеристика: (50+40+80)/3.

За результатами обробки анкет експертів необхідно побудувати таблиці та графіки (див. приклад).

Далі необхідно зробити висновок як за існуючими характеристиками організаційної культури так і по тих, які експерти виділили як бажані (ідеальний тип культури).

У висновках необхідно відобразити склад експертів, виділити відмінності власної оцінки культури від середньої думки експертів. Також необхідно зазначити, за допомогою яких заходів можна наблизити організаційну культуру підприємства до ідеального типу.

Результати кількісного аналізу організаційної культури залізничного транспорту за методикою К. Камерона, Р. Куінна наведені в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 – Результати кількісного аналізу організаційної культури (методика К.Камерона, Р.Куінна), (%)

Параметри оцінки

Тип культури та оцінка її прояву

Кланова

Адхократична

Ринкова

Ієрархічна

Як є

Бажано

Як є

Бажано

Як є

Бажано

Як є

Бажано

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Важливіші характеристики

14,8

25,6

15,9

16,3

15,1

19,2

54,4

38,9

2.3агальний стиль лідерства

30,2

42,1

9,7

4,3

14,9

7,1

45,3

46,5

З.Управління працівниками

32,5

33,8

1,6

6,5

27,6

24,4

38,2

35,3