Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Організаційна культура”, страница 3

2) наскільки ці характеристики, на вашу думку, повинні бути притаманні «в ідеалі» організаційній культурі підприємства.

(Кожна характеристика може бути оцінена від 0 до 100%, але в сумі всі характеристики складають 100%).

Таблиця 3.1 – Оцінка організаційної культури, що склалася на підприємстві (методика Камерона К., Куїнна Р.)

Характеристики

Тепер

Бажано

1

2

3

1.Найважливіші характеристики організації

А. Організація унікальна за своїми особливостями, подібна великій родині, люди мають багато спільного

В. Організація динамічна, пройнята підприємництвом

С. Організація орієнтована на результат, люди орієнтовані на суперництво, досягнення мети

D. Організація жорстко структурована, контролюється; дії людей визначаються правилами, процедурами, інструкціями

100%

100%

2. Загальний стиль лідерства в організації

А. Являє собою приклад моніторингу (спостереження), прагнення допомогти і навчити

В. Служить прикладом підприємництва, новаторства, схильності до ризику

С. Служить прикладом діловитості, агресивності, орієнтації на результат

D. Є прикладом координації, чіткої організації, плавного ведення справ в руслі рентабельності

100%

100%


Продовження таблиці 3.1

1

2

3

3.Управління найманими працівниками

А. Заохочення командної роботи, одностайність і участь у прийнятті рішень

В. Заохочення індивідуального ризику, новаторства, свободи, самобутності

С. Висока вимогливість, жорстке прагнення до конкурентоспроможності, заохочення досягнень

D. Гарантія зайнятості, вимога підпорядкування, передбачуваність, стабільність у відносинах

100%

100%

4.Єднальна сутність організації

А. Організацію пов'язують воєдино відданість справі і взаємна довіра. Обов'язковість організації знаходиться на високому рівні

В. Організацію пов'язують воєдино прихильність новаторства і вдосконалення, прагнення бути на передових рубежах

С. Організацію пов'язують воєдино акцент на досягненні мети та виконанні завдань. Загальноприйняті теми для обговорення - агресивність і перемога

D. Організацію пов'язують воєдино формальні правила і офіційна політика, плановий хід діяльності організації

100%

100%

5.Стратегічні цілі

А. Гуманний розвиток, висока довіра, відкритість і співучасть

В. Набуття нових ресурсів, вирішення нових проблем, апробація всього нового

С. Конкурентна дія, прагнення до перемоги на ринку, цільова орієнтація сил

D. Незмінність, стабільність, рентабельність, контроль, плавність всіх операцій

100%

100%

6.Крітеріі успіху

А. Розвиток людських ресурсів, бригадна робота, захопленість працівників справою, турбота про людей


Продовження таблиці 3.1

1

2

3

В. Володіння унікальною або новітньою продукцією, лідерство, новаторство

С. Перемога на ринку, випередження конкурентів

D Рентабельність, плавні плани-графіки, низькі виробничі витрати

100%

100%