Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Організаційна культура”, страница 5

Питання

Як є

Як має бути

1

2

3

1. Керівництво Вашого підприємства при виробленні політики:

- орієнтується на вимоги ринку, дії конкурентів і смаки споживачів;

- орієнтується на вирішення внутрішніх проблем;

- використовує зважений підхід з урахуванням внутрішніх і зовнішніх факторів

2. Керівництво Вашого підприємства у своїх діях:

- виявляє гнучкість, постійне прагнення до нововведень;

- виявляє консерватизм, прагне зберегти існуючий стан речей без будь-яких змін;

- виявляє помірну гнучкість.

3. На Вашому підприємстві:

- розробляються численні правила, інструкції, і керівництво суворо контролює їх виконання;

- відсутні правила та інструкції, всі діють в залежності від ситуації;

- правила та інструкції існують, але вони, здебільшого, ігноруються персоналом, тому що керівництво часто не контролює їх виконання.

4. У Вашому колективі:

- переважають формальні, офіційні відносини;

- переважають неформальні, довірливі відносини;

- відносини будуються на поєднанні формальних і неформальних норм спілкування.


Продовження таблиці 3.3

1

2

3

5. Для Вашого підприємства одне з тверджень більш справедливо:

- на підприємстві все визначається інтересами власника (керівництва Укрзалізниці);

- можливості впливати на справи в колективі визначаються офіційним положенням, яке займає працівник підприємства;

- можливості впливати на справи в колективі залежать від особистих якостей працівників та їх авторитету;

- можливості впливати на справи в колективі залежать від знань, виробничого досвіду та компетентності працівників.

6. На Вашому підприємстві:

- не прийнято обговорювати рішення керівника, навіть якщо вони здаються помилковими;

- допускається обговорення рішень керівника та можливість їх зміни у разі визнання помилковості.

7. На Вашому підприємстві:

- працівники знають і поділяють проголошувані керівництвом цінності;

- працівники знають проголошувані керівництвом цінності, але не поділяють їх;

- працівники не знають, які цінності покладені в основу політики, що проводиться керівництвом на підприємстві.

8. Проголошені на Вашому підприємстві принципи:

- чітко дотримуються керівництвом;

- часто порушуються самим керівництвом, носять декларативний характер.

9.Для Вашого підприємства одне з тверджень є більш справедливим:

- всі рішення на підприємстві приймаються без врахування думки колективу;

- при прийнятті рішень на підприємстві здійснюється їх спільне обговорення;

- працівникам підприємства надана значна свобода для прийняття самостійних рішень.

10. На вашому підприємстві один із зазначених підходів переважає:

- головне це виробництво, план повинен бути виконаний будь-яку ціну;

- головне це люди, при цьому в будь-якому випадку повинні зберігатися людські відносини;

- зважений підхід з урахуванням інтересів виробництва та інтересів персоналу.