Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Організаційна культура”, страница 2

Вступ повинен відбивати мету, завдання і шляхи вирішення досліджуваної у контрольній роботі проблеми, бути цілеспрямованим, конкретним, стиснутим. У ньому викладається короткий зміст контрольної роботи.

Теоретична частина контрольної роботи містить стислі дані про підприємство (назва, розташування, вид діяльності, кількість працівників) та експертів, які приймають участь у опитуванні для оцінки організаційної культури підприємства.

Для оцінки організаційної культури, що склалася на підприємстві (у підрозділі підприємства) необхідно вибрати експертів у кількості від 5 до 10 осіб і запропонувати їм оцінити організаційну культуру за анкетами, наведеними у 3 розділі методичних вказівок до контрольної роботи.

До складу експертів необхідно обов'язково включити керівників середньої і нижчої ланки, фахівців. Склад експертів необхідно описати (за кількістю, статтю, віком, освітою, стажем роботи, посадою).

Розрахункова частина контрольної роботи передбачає:

- визначення типу організаційної культури, що склалася на підприємстві (в підрозділі підприємства) за методикою К. Камерона і Р. Куїнна. Опитування експертів проводиться за анкетою, наведеною у 3 розділі методичних вказівок до контрольної роботи (таблиця 3.1). Результати опитування необхідно обробити за наведеною методикою, оформивши їх в табличній формі і за допомогою графіків (приклади таблиць з оброблення анкет і приклад графіка наведені в розділі 4 методичних вказівок до контрольної роботи (таблиці 4.1-4.2, рисунок 4.1)). Далі виконується порівняння результатів оцінки з баченням бажаного ідеального типу культури. У висновках за результатами дослідження студент повинен проаналізувати тип організаційної культури за параметрами оцінювання та відповісти на питання: що, за його думкою, необхідно зробити, щоб наблизитися до ідеального типу культури.

- визначення сили організаційної культури з виділенням сильних і слабких місць за методикою Р.Ф. Дафта. Опитування експертів проводиться за анкетою, наведеною у 3 розділі методичних вказівок до контрольної роботи (таблиця 3.2). Результати опитування необхідно обробити за наведеною методикою, оформивши їх в табличній формі (приклади таблиць з оброблення анкет наведені в розділі 4 методичних вказівок до контрольної роботи (таблиці 4.3-4.4) та зробити висновки щодо сили культури організації;

- проведення оцінки організаційної культури, що склалася на підприємстві (в підрозділі підприємства), на якому Ви працюєте, за методикою горизонтального і вертикального аналізу. Опитування експертів проводиться за анкетою, наведеною у 3 розділі методичних вказівок до контрольної роботи (таблиця 3.3). Результати опитування необхідно обробити за наведеною методикою, оформивши їх в табличній формі і за допомогою графіків (приклади таблиць з оброблення анкет наведені в розділі 4 методичних вказівок до контрольної роботи (таблиці 4.5-4.6)). Далі виконується порівняння результатів оцінки з баченням бажаного ідеального типу культури. У висновках за результатами дослідження студент повинен проаналізувати організаційну культуру підприємства за класифікаційними ознаками та відповісти на питання: що, за його думкою, необхідно зробити, щоб наблизитися до ідеального типу культури.

У загальному висновку студент повинен зробити узагальнюючий висновок щодо типу, сили й оцінки організаційної культури підприємства та надати пропозиції щодо її поліпшення (можна добавити оцінку думок експертів).

Наприкінці контрольної роботи приводиться список використаних джерел з відповідними посиланнями на них у тексті.


3 АНКЕТИ ДЛЯ ОЦІНКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

Анкета

Оцінка організаційної культури, що склалася

на підприємстві (методика Камерона К., Куїнна Р.)

Шановні експерти, прочитавши запитання анкети (таблиця 3.1), оціните:

1)наскільки нижченаведені характеристики притаманні організаційній культурі підприємства;