Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Організаційна культура”, страница 9

Середня оцінка сили культури виводиться, виходячи з думки всіх експертів за формулою середньої арифметичної (сума оцінок всіх експертів поділена на їх кількість).

Також розраховується середня оцінка і по кожній з 13 характеристик організаційної культури (таблиця 4.4).

Таблиця 4.4 – Середній бал по кожному критерію

Опитувані

Параметри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

5

4

1

3

4

3

4

2

1

2

4

2

3

2

3

4

4

2

3

3

2

3

1

3

3

2

4

3

4

5

3

3

3

4

5

2

3

3

4

4

5

4

2

3

4

2

4

5

3

4

3

4

3

3

4

5

4

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

Середній бал

3,6

4,0

3,0

3,8

3,4

3,8

3,4

3,0

2,2

3,2

3,4

3,0

3,8

Середня оцінка за характеристикою:

- до 2 балів – дуже слабкий прояв характеристики, що свідчить про негативний прояв даного параметра в культурі (слабке місце організаційної культури);

- від 2 до 3,9 балів – помірний прояв характеристики;

- від 4 до 5 балів – сильний прояв характеристики (сильне місце організаційної культури).

За результатами оцінки необхідно зробити висновок.

Обробка анкети з оцінки організаційної культури, що склалася на підприємстві, за методикою вертикального і горизонтального аналізу, приведена в таблиці 4.5.


Таблиця 4.5 – Обробка анкети на оцінку організаційної культури, що склалася на підприємстві (методика вертикального і горизонтального аналізу)

Питання

Тип ОК

1

2

1. Керівництво Вашого підприємства при виробленні політики:

- орієнтується на вимоги ринку, дії конкурентів і смаки споживачів;

ринкова

- орієнтується на вирішення внутрішніх проблем;

традиційна

- використовує зважений підхід з урахуванням внутрішніх і зовнішніх факторів

змішана

2. Керівництво Вашого підприємства у своїх діях:

- виявляє гнучкість, постійне прагнення до нововведень;

ринкова (інноваційна)

- виявляє консерватизм, прагне зберегти існуючий стан речей без будь-яких змін;

традиційна

- виявляє помірну гнучкість.

змішана

3. На Вашому підприємстві:

- розробляються численні правила, інструкції, і керівництво суворо контролює їх виконання;

бюрократична

- відсутні правила та інструкції, всі діють в залежності від ситуації;

культура неформальних відносин

- правила та інструкції існують, але вони, здебільшого, ігноруються персоналом, тому що керівництво часто не контролює їх виконання.

змішана (культурні деформації)

4. У Вашому колективі:

- переважають формальні, офіційні відносини;

бюрократична

- переважають неформальні, довірливі відносини;

змішана

- відносини будуються на поєднанні формальних і неформальних норм спілкування.

змішана

5. Для Вашого підприємства одне з тверджень більш справедливо:

- на підприємстві все визначається інтересами власника (керівництва Укрзалізниці);

культура власності

- можливості впливати на справи в колективі визначаються офіційним положенням, яке займає працівник підприємства;

культура ролі

- можливості впливати на справи в колективі залежать від особистих якостей працівників та їх авторитету;

культура особистості

- можливості впливати на справи в колективі залежать від знань, виробничого досвіду та компетентності працівників.

культура знань

6. На Вашому підприємстві:

- не прийнято обговорювати рішення керівника, навіть якщо вони здаються помилковими;

культура конформізму