Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Організаційна культура”, страница 10

Продовження таблиці 4.5

1

2

- допускається обговорення рішень керівника та можливість їх зміни у разі визнання помилковості.

культура ініціативи і особистих зобов'язань

7. На Вашому підприємстві:

- працівники знають і поділяють проголошувані керівництвом цінності;

культура ціннісної єдності

- працівники знають проголошувані керівництвом цінності, але не поділяють їх;

культура ціннісної роз'єднаності

- працівники не знають, які цінності покладені в основу політики, що проводиться керівництвом на підприємстві.

культура ціннісної роз'єднаності

8. Проголошені на Вашому підприємстві принципи:

- чітко дотримуються керівництвом;

культура реальних декларацій

- часто порушуються самим керівництвом, носять декларативний характер.

культура фіктивних декларацій

9.Для Вашого підприємства одне з тверджень є більш справедливим:

- всі рішення на підприємстві приймаються без врахування думки колективу;

авторитарна культура

- при прийнятті рішень на підприємстві здійснюється їх спільне обговорення;

демократична культура

- працівникам підприємства надана значна свобода для прийняття самостійних рішень.

ліберальна культура

10. На вашому підприємстві один із зазначених підходів переважає:

- головне це виробництво, план повинен бути виконаний будь-яку ціну;

культура з орієнтацією на завдання

- головне це люди, при цьому в будь-якому випадку повинні зберігатися людські відносини;

культура з орієнтацією на співробітників

- зважений підхід з урахуванням інтересів виробництва та інтересів персоналу.

змішана культура

11. На Вашому підприємстві:


Продовження таблиці 4.5

1

2

- працівники відчувають себе членами однієї команди, тісно взаємодіють один з одним при вирішенні поставлених завдань;

культура співробітництва

- працівник не відчуває спільності, кожен «сам за себе».

культура конфронтації

12. Працівники Вашого підприємства:

- відчувають свою причетність до даної організації, пишаються нею;

культура причетності

- відчувають відчуженість від підприємства, розглядають свою роботу на ньому як вимушену обставинами.

культура відчуженості

13. У взаємодії керівників з підлеглими на Вашому підприємстві переважають:

- методи примусу до праці;

культура, заснована переважно на владній мотивації

- методи стимулювання (матеріальне, моральне заохочення);

культура, заснована на мотивації персоналу

- методи переконання, виховання, підтримки трудового ентузіазму, вплив особистим прикладом і т.п.

культура, заснована на прямій мотивації

При обробці анкет тип культури оцінюється у відсотках від кількості опитаних, які вибрали даний тип культури, по кожній з класифікаційних характеристик (тобто визначається питома вага опитаних експертів, що вибрали цю характеристику організаційної культури).

Далі необхідно зробити висновок як за існуючими характеристиками організаційної культури, так і по тих, які експерти виділили як бажані (ідеальний тип культури).

У висновках необхідно відобразити склад експертів, виділити відмінності власної оцінки культури від середньої думки експертів. Також необхідно зазначити, за рахунок яких заходів можна наблизити організаційну культуру підприємства до ідеального типу.

Результати вертикального та горизонтального аналізу організаційної культури залізничного транспорту наведені в таблиці 4.6.