Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Організаційна культура”, страница 4

Анкета

Оцінка сили організаційної культури

за методикою Дафта Р.Ф.

Шановні експерти, прочитавши запитання анкети (таблиця 3.2), оцініть в балах від 1 (мінімум) до 5 (максимум) наскільки ці твердження відповідають організаційній культурі оцінюваного підприємства.

Таблиця 3.2 – Оцінка сили організаційної культури за методикою Дафта Р.Ф.

Твердження

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

Практично всі менеджери і більшість працівників можуть описати цінності компанії, її цілі, усвідомлюють важливість клієнтів

1

2

3

4

5

Члени організації чітко усвідомлюють свій внесок у досягнення мети організації

1

2

3

4

5

Дії менеджерів зазвичай узгоджуються з прийнятими в компанії цінностями

1

2

3

4

5

Підтримка інших працівників, навіть з інших відділів, є нормою і оцінюється гідно

1

2

3

4

5

Компанія та її менеджери орієнтовані більше на довгострокові, а не на короткострокові перспективи

1

2

3

4

5

Лідери прагнуть розвивати і виховувати своїх підлеглих

1

2

3

4

5

До наймання нових працівників ставляться дуже серйозно, з претендентами проводяться кілька інтерв'ю, орієнтованих на виявлення у них рис, відповідних культурі компанії

1

2

3

4

5

Новачкам надається як позитивна, так і негативна інформація про компанію, вони мають можливість зробити усвідомлений вибір щодо доцільності роботи в фірмі

1

2

3

4

5

Продовження таблиці 3.2

1

2

3

4

5

6

Критерієм переходу співробітника на нову ієрархічну сходинку є його професіоналізм, а не інтриги і знайомства

1

2

3

4

5

Цінності компанії підкреслюють необхідність ефективної діяльності, адаптації до зовнішнього середовища, яке безперервно змінюється

1

2

3

4

5

Дотримання місії та цінностей компанії важливіше, ніж відповідність процедурам і стилю одягу

1

2

3

4

5

Ви чули розповіді про лідерів або героїв компанії

1

2

3

4

5

В компанії проводяться церемонії нагородження співробітників, які зробили суттєвий внесок в діяльність компанії

1

2

3

4

5

Особисті дані

1. Ваша стать:

Чоловік

Жінка

2. Ваш вік:

20-30 років

31-40 років

41-50 років

51-60 років

3. Ваша освіта:

Середня спеціальна

Незакінчена вища

Вища

Дві вищі освіти

4. Стаж роботи:

Загальний

за фахом

на підприємстві

5.Посада

6. Регіон (залізниця).


Анкета

Оцінка організаційної культури, що склалася на підприємстві (методика вертикального і горизонтального аналізу)

Шановні експерти, прочитавши запитання анкети (таблиця 3.3), відзначте:

1) ті відповіді, які більшою мірою відображають особливості підприємства, оцінку організаційної культури якого Ви проводите (по одній відповіді в кожному питанні);

2) ті характеристики, які, на Вашу думку, повинні бути притаманні «в ідеалі» організаційній культурі оцінюваного підприємства (по одній відповіді в кожному питанні).

Таблиця 3.3 – Оцінка організаційної культури, що склалася на підприємстві