Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства. Методика виявлення та підрахування господарських резервів, страница 8

У зв’язку з виробничою необхідністю при виробництві товару матеріал В було замінено на матеріал С, які мають такі характеристики:

Таблиця 7.7 – Норми та ціни на матеріали

Найменування виробу

План

Факт

Норма, м

Ціна, грн.

Норма, м

Ціна, грн.

В

С

5,0

52

5,2

48

Необхідно визначити, як заміна матеріалу В на матеріал С вплинула на величину матеріальних витрат на одиницю виробу та на випуск, якщо обсяг випуску виробу – 200 одиниць.

Загальна зміна матеріальних витрат на виріб МЗ 1 грн у зв’язку з заміною:

МЗ 1 грн = 5,2 * 48 – 5,0 * 52 = 249,6 – 260 = - 10,4 грн.

На випуск виробів:

 МЗ = (- 10,4) * 200 = - 2080 грн.

Зміна матеріальних витрат за рахунок впливу норм:

(5,2 – 5,0) * 52 = 10,4 грн.

Зміна за рахунок цін:

(48 - 52) * 5,2 = - 20,8 грн.

Перевірка: 10,4 + (- 20,8) = - 10,4 грн.

Висновок: Заміна матеріалу дозволила зекономити питомі матеріальні витрати на 10,4 грн., а матеріальні витрати на випуск – на 2080 грн. Економія відбулася за рахунок того, що матеріал С, хоча і більш витрачався, але коштував менше (позитивний вплив цін перевищив негативний вплив зміни норми).

У попередніх завданнях ми розраховували вплив на матеріальні витрати двох факторів – зміни норм споживання та цін на матеріали без урахування факторів якості матеріалу та особливостей технології виробництва, що приводять до виникнення відходів виробництва. Отож, ускладнимо приклад, визначаючи вплив зміни на матеріальні витрати відходів виробництва, які поділяються на зворотні та безповоротні. При цьому необхідно зазначити, що загальна величина матеріальних витрат підприємства на придбання матеріалу, який "відпускається у виробництво" – МЗвідп, при визначенні собівартості виробу зменшується на величину зворотних відходів – Звідх:

МЗ = МЗвідп – Звідх                                          (7.14)

Кількість (норма) матеріалу, яка відпускається у виробництво – Nвідп, складається з витрат матеріалу безпосередньо на виріб – (норма споживання) – Nсп, кількості зворотних – Nзв, та безповоротних відходів – Nбз.

З формули (7.14) маємо:

МЗ = Ц м * Nвідп – Ц зв * Nзв                            (7.15)

З формул (7.14) та (7.15) маємо:

МЗ = Ц м (Nвідп + Nзв + Nбз) – Ц зв * Nзв                  (7.16)

Перетворюючи формулу (7.16), маємо:

МЗ = Ц м (Nсп + Nбз) + Nзв м – Ц зв)                      (7.17)

Формули (7.16) та (7.17) необхідні будуть для проведення факторного аналізу матеріальних витрат.

Таким чином на матеріальні витрати впливають ціни на матеріали та норми споживання матеріалів, а також рівень безповоротних та зворотних відходів.

Визначимо вплив відповідних факторів за такими вихідними даними (таблиця 7.8)

Таблиця 7.8

Показник

План

Факт

Абсолют-на зміна (+,-)

Норма, кг

Ціна за

1 кг

Сума матеріаль-них витрат, тис.грн.

Норма, кг

Ціна за

1 кг

Сума матеріаль-них витрат, тис.грн.

Матеріал А

1 Відпущено у виробництво

2 Відходи

2.1 Зворотні

2.2 Безповоротні

1500

150

50

160

40

-

240

6

-

1550

170

60

156

38

-

241,8

6,46

-

+ 1,8

+ 0,46

Матеріальні витрати у собівартості

1300

-

234

1320

-

235,34

+ 1,34

(1320 – 1300) * 160 = 3,2 тис. грн.

(160 – 140) * (170 – 150) = 2,4 тис. грн.

(60 – 50) * 160 = 1,6 тис. грн.

(156 – 160) * 1550 = -6,2 тис. грн.

= - (38 – 40) * 170 = 0,34 тис. грн.

Перевірка: 3,2 = 2,4 + 1,6 – 6,2 + 0,34 = 1,34 тис. грн.