Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства. Методика виявлення та підрахування господарських резервів, страница 10

ЗП

 
 
 

V

ЗП і

 
 
 

ТЕ і

ОП і

 
 

ЯФ

РР,УП

ГТС

 

Рисунок 7.5 – Модель факторного аналізу прямої заробітної плати

 Таблиця 7.8 – Вихідні дані для аналізу прямої заробітної плати за видами виробів

Виріб

Обсяг випуску, шт.

Трудомісткість виробу, чол-год.

Рівень середньо-годинної оплати праці, грн.

План

Факт

План

Факт

План

Факт

А

Б

576

2743

504

3168

15,5

24,0

15,0

21,0

1,8

2,1

1,9

2,0

           (7.18)

Таблиця 7.9 – Розрахунок впливу факторів на зміну прямої заробітної плати

Виріб

Сума прямої заробітної плати, грн.

Зміна суми заробітної плати

За планом

За фактичним обсягом при

Фактично

Усього

За рахунок зміни

планових трудомісткості та оплати праці

фактичній трудомісткості та плановій оплати праці

обсягу

трудомісткості

оплати праці

А

Б

16070,4

138247,2

14061,6

159667,2

13608

139708,8

14364

133056

-1706,4

-5191,2

-2008,8

21420

-453,6

-19958,4

756

-6652,8

Усього

154317,6

173728,8

153316,8

147420

-6897,6

19411,2

-20412

-5896,8

Висновок: У фактичному періоді порівняно з планом спостерігається зниження суми прямої заробітної плати у складі собівартості на 6897,6 тис. грн. Це відбулося, в основному, за рахунок зниження трудомісткості виробів. За рахунок цього фактору заробітна плата знизилась на 20412 грн., а також за рахунок зниження обсягу виробництва виробу А – за рахунок цього заробітна плата знизилась на 2008,8 грн. Зниження рівня середньогодинної оплати праці за виробом Б вплинуло на зниження заробітної плати на 6652,8 грн. Підвищення прямої заробітної плати у складі собівартості відбулося за рахунок збільшення випуску виробу Б, а також збільшення рівня середньогодинної оплати праці за

виробом А. Вплив цих факторів дорівнює відповідно 21420 грн. та 756 грн. Отож, у даному випадку необхідно приділити увагу пошуку причин збільшення рівня середньогодинної оплати праці за виробом А.

У процесі аналізу собівартості окремих виробів також виконують факторний аналіз прямої заробітної плати, визначаючи вплив на заробітну плату одиниці виробу таких факторів, як трудомісткість та рівень оплати праці за 1 людино-годину, та якісних факторів, які впливають на трудомісткість. Зупинимось на оцінці впливу якісних факторів.