Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства. Методика виявлення та підрахування господарських резервів, страница 3

Види діяльності підприємства

Звичайна

Надзвичайна

операційна

інша

основна

інша

фінансова

інвестиційна

Рисунок 7.1 – Класифікація видів діяльності

Склад доходів та витрат, які відносять до відповідних видів діяльності, дивись у додатку А до теми "Аналіз фінансових результатів".

Причому, оскільки більша частина як доходів так і витрат пов’язана саме з операційною діяльністю, то найбільшу увагу приділяють саме аналізу операційних доходів та витрат.

Витрати діяльності

 (загальна величина витрат підприємства)

 
 
 

Витрати, пов’язані із звичайною діяльністю

Витрати, пов’язані із надзвичайною діяльністю

 
 
 

Операційні витрати

Інші витрати, пов’язані із звичайною діяльністю

 
 
 

Виробничі витрати (собівартість реалізованої продукції)

Адмініст-ративні витрати

Витрати на збут

Інші

операційні витрати

фінансовою діяльністю

інвестиційною діяльністю

Рисунок 7.2 – Склад витрат діяльності

У межах фінансового аналізу виконують аналіз структури та динаміки витрат діяльності, та операційних витрат по переліченим складовим, а також по елементам. Зовнішній аналіз можливо доповнити порівняльним та факторним аналізом витрат на 1 грн. товарної продукції.

Аналіз структури та динаміки витрат діяльності

 
 
 

Аналіз витрат, що виникають у ході звичайної діяльності

Аналіз витрат, що виникають у ході надзвичайних подій

 
 
 

Аналіз операційних витрат

Аналіз витрат іншої діяльності

 
 
 

Аналіз по статтям:

-  Аналіз собівартості реалізації

-  Аналіз адміністративних витрат

-  Аналіз витрат на збут

-  Аналіз інших витрат

Аналіз по елементам:

-  Аналіз матеріальних витрат

-  Аналіз витрат на оплату праці

-  Аналіз витрат по відрахуванням на соціальні заходи

-  Аналіз змін амортизації

-  Аналіз інших витрат