Підсумковий тест з дисципліни "Інформатика" (з позначенням правильних відповідей), страница 5

клацнути на ньому правою кнопкою миші

виконати команду "Выделить все" пункту меню ФАЙЛ

протягнути по ньому мишею з натиснутою лівою кнопкою

------------------------

55

Яка дія не відноситься до засобів форматування в MS Word

------------------------

(ВІРНА)  зміна масштабу документа

зміна розміру шрифту

зміна кольору шрифту

центрування абзацу

------------------------

56

Кнопка "Печать" на панелі інструментів текстового редактора MS WORD дозволяє

------------------------

(ВІРНА)  Друкувати весь документ

Друкувати поточну сторінку

Друкувати виділений фраґмент тексту

Друкувати сторінки з конкретними номерами

------------------------

57

Вкажіть, який спосіб не можна використовувати для створення таблиці в Word

------------------------

(ВІРНА)  Намалювати клітинки таблиці з допомогою панелі інструментів "Рисование"

Пункт меню ТАБЛИЦА команда ДОБАВИТЬ ТАБЛИЦУ

Кнопка ДОБАВИТЬ ТАБЛИЦУ на панелі інструментів

"Преобразовать" раніше набраний текст в таблицю, попередньо розмітивши його

------------------------

58

У Word команда "Копировать" копіює об'єкт

------------------------

(ВІРНА)  У буфер обміну

у вказану папку на диску

у вказане місце документа

На інший диск

------------------------

59

MS Word - це

------------------------

(ВІРНА)  Текстовий редактор

Програма для перегляду текстової інформації

Операційна система

Операційна оболонка

------------------------

60

Щоб зберегти існуючий на диску документ під іншим ім'ям при роботі з ним в MS Word потрібно:

------------------------

(ВІРНА)  Виконати команду "сохранить как" і задати нове ім'я

Виконати команду "сохранить" в пункті меню ФАЙЛ і задати нове ім'я

Клацнути на кнопці "сохранить" на панелі інструментів і задати нове ім'я

В Word це зробити неможливо, потрібно перейменувати файл за допомогою

програми "Проводник"

------------------------

61

. При роботі з MS Word панелі інструментів можна виводити на екран або прибирати з екрану:

------------------------

(ВІРНА)  За допомогою пункту меню ВИД

За допомогою пункту меню ФОРМАТ

Клацанням мишею в порожньому місці робочої області вікна

Комбінацією клавіш Ctrl-Shift

------------------------

62

При редагуванні тексту в  MS Word для видалення символу, що знаходиться праворуч від

текстового курсору використовують

------------------------

(ВІРНА)  Клавішу Delete

Клавішу Enter

Клавішу Backspace

Команду Удалить

------------------------

63

При редагуванні тексту в  MS Word для видалення символу, що знаходиться ліворуч від

текстового курсору використовують

------------------------

(ВІРНА)  Клавішу Backspace

Клавішу Enter

Клавішу Delete

Команду Удалить

------------------------

64

. В якому випадку неможливо виконати команду ПРАВКА - ВСТАВИТЬ

------------------------

(ВІРНА)  В буфері обміну немає інформації

Сторінка документу повністю заповнена текстом

Якщо цю команду вже один раз було виконано

Якщо документ тільки-но створено

------------------------

65

В якому випадку неможливо виконати команду ПРАВКА - КОПИРОВАТЬ

------------------------

(ВІРНА)  В документі не виділено фрагмент

В буфері обміну немає інформації

Виділено графічний фрагмент

Сторінка документу повністю заповнена текстом

------------------------

66

Зміна масштабу документу впливає

------------------------

(ВІРНА)  На розмір шрифту на екрані

На розмір шрифту при друкуванні документу на принтері

На розмір сторінки документу при друкуванні на принтері

На кількість сторінок в документі

------------------------

67

Щоб видалити рядок таблиці в документі MS Word  потрібно:

------------------------

(ВІРНА)  Виділити його та виконати команду ТАБЛИЦА - УДАЛИТЬ СТРОКИ

Виділити його та натиснути клавішу Delete

Виділити його та натиснути клавішу Backspace