Підсумковий тест з дисципліни "Інформатика" (з позначенням правильних відповідей), страница 20

(ВІРНА)                  ТІЛО ФУНКЦІЇ

(ВІРНА)  End Function

------------------------

237

Параметри функції користувача вказуються          

------------------------

(ВІРНА)  В круглих дужках

В квадратних дужках

У фігурних дужках

Беруться в лапки

------------------------

238

Аргументи функції користувача відокремлюються

------------------------

(ВІРНА)  Комами

Крапками

Крапкою з комою

Двокрапками

------------------------

239

Виберіть не вірне твердження. У записі Function Y(x, a, b)  

------------------------

(ВІРНА)  Y(x, a, b) - назва функції

Y - назва функції

х - параметр

a, b - параметри

------------------------

240

Для виклику вікна проекту VBA потрібно виконати команди             

------------------------

(ВІРНА)  Сервис - Макрос - Редактор Visual Basic;

Окно - Проект;

Сервис - Редактор Visual Basic - Проект;

Сервис - VBA Project

------------------------

241

Сукупність операторів VBA, що виконують певні дії це        

------------------------

(ВІРНА)  Процедура

Макрорекордер

Майстер функцій

Модульний лист

------------------------

242

Щоб розпочати записувати макрос потрібно виконати команди       

------------------------

(ВІРНА)  Сервис - Макрос- Начать запись

Сервис - Параметры- Начать запись

Сервис Макрос- Макросы

Вставка- Макрос- Начать запись

------------------------

243

Адреса і вміст виділеної на робочому листі клітинки відображається;

------------------------

(ВІРНА)  В рядку формул

У контекстному меню

У рядку стану

У клітинці

------------------------

244

Яка послідовність символів не може бути використана для позначення колонки в Excel?

------------------------

F

AB

BA

(ВІРНА)  A1

------------------------

245

В Excel із символу "=" починається

------------------------

(ВІРНА)  Введення формул

Введення тексту

Побудова діаграм

Виділення діапазонів

------------------------

246

Нехай в клітинках А7, А8, А9 Excel записано числа 4, 1, 4 відповідно. Яку функцію потрібно

записати у клітику А10, щоб результатом її роботи було число 2?

------------------------

(ВІРНА)  =СЧЕТЕСЛИ (А7:А9;4)

=СУММ (А7:А9)

=СУММЕСЛИ( (А7:А9;4;А7:А9)

=КОРЕНЬ( (А7:А9)

------------------------

247

Клітинки С7, С8, С9, С10, С11, С12 електронної таблиці Excel містять значення: 2,!,!,!,!,3

відповідно. Яку формулу потрібно записати у клітинку С13, щоб резельтатом її роботи було

число 4?

------------------------

(ВІРНА)   =СЧЕТЕСЛИ(С7:С12;"!")

=СЧЕТЕСЛИ (С7:С9;"!")

=СУММ(С7:С12)

 =СЧЕТЕСЛИ(С7:С12;"!";С7:С12)

------------------------

248

Клітинки А4, А5, А6, А7, А8 електронної таблиці Excel містять числа -2, 6, 0, -2, 6. Яку формулу

потрібно записати у клітинку С13, щоб резельтатом її роботи було число 12?

------------------------

(ВІРНА)   =СУММЕСЛИ(А4:А8;">0";A4:A8)

=СЧЕТЕСЛИ(А4:А8;">0";A4:A8)

=ЕСЛИ(А4:А8;">0";A4:A8)

=И(А4:А8;">0";A4:A8)

------------------------

249

Якщо встановити прапорець "Переносить по словам" вкладенки "Выравнивание" вікна діалогу

"Формат ячеек", що відкривається командою "Формат ячейки", то

------------------------

(ВІРНА)  текст, кількість символів якого перевищує ширину клітинки, розміщався в клітинці

(ВІРНА)  в декілька рядків

Опція "Переносить по словам" відсутня на вкладенці "Выравнивание"

текст, кількість символів якого перевищує ширину клітинки, розміщався в клітинці

в один рядок

нічого не відбудеться

------------------------

250

Якщо тягнути мишкою за границю стовпців в їх заголовках, то

------------------------

Виділяться кілька стовпців

(ВІРНА)  Зміниться ширина стовпця

Зміниться орієнтація тексту з горизонтального на вертикальний

Нічого не відбудеться