Підсумковий тест з дисципліни "Інформатика" (з позначенням правильних відповідей), страница 13

------------------------

154

Вкажіть, яка адресація не використовується в формулах Excel        

------------------------

(ВІРНА)  Пряма

Абсолютна

Відносна

Змішана

------------------------

155

Щоб текст, кількість символів якого перевищує ширину клітинки, розміщався в клітинці в

декілька рядків, необхідно

------------------------

(ВІРНА)  Встановити прапорець "Переносить по словам" вкладенки "Выравнивание" вікна

(ВІРНА)  діалогу "Формат ячеек", що відкривається командою "Формат ячейки";

На вкладенці "Общие" вікна діалогу "Параметри", встановити прапорець

"Переносить   по словам".

Виконати команду "Формат - переносить по словам";

Необхідно виконати команду меню "Правка - переносить по словам";

------------------------

156

Застосування абсолютних та змішаних посилань на клітинки в формулах дозволяє: 

------------------------

(ВІРНА)  Відмінити модифікацію адреси клітинки або частини адреси при копіюванні формул;

Копіювати формули ;

Застосовувати в формулах математичні функції;

За результатами обчислень будувати діаграми.

------------------------

157

Формула в електронній таблиці Excel це:

------------------------

(ВІРНА)  Сукупність операндів, з'єднаних між собою знаками операцій  та круглих дужок, що

(ВІРНА)  починаються із символу "=";

Знак "=", за яким слідують адреси клітинок, імена функцій, об'єднані знаками

арифметичних операцій

Послідовність символів, що починаються із знака "=";

Послідовність символів, що складається із посилань на клітинки, об'єднаних

знаками арифметичних операцій;

------------------------

158

В клітинках А4 і В4 вказані значення 25 та 11 відповідно. Яке значення буде відображено в

клітинці С4, якщо в цю клітинку помістить формулу:

=ЕСЛИ(А4>2*B4;"Жирність молока вище норми";"Жирність молока відповідає нормі")

------------------------

(ВІРНА)  Жирність молока вище норми;

Жирність молока відповідає нормі;

#ИМЯ;

#ЗНАЧ.

------------------------

159

Якщо в одну із клітинок таблиці Excel помістити формулу:

СУММ(А4:А20), то результатом буде:        

------------------------

(ВІРНА)  Послідовність символів "СУММ(А4:А20";

Сума чисел діапазону А4:А20;

Сума чисел, що занесені в клітинки А4 та А20;

Послідовність символів - Ошибка в формуле

------------------------

160

Якщо в одну із клітинок таблиці Excel помістить формулу:

=СРЗНАЧ(А1:А8;С1:С8),  то результатом буде:

------------------------

(ВІРНА)  Середнє значення чисел, занесених в діапазони А1:А8 та С1:С8;

Повідомлення про помилку №ИМЯ, так як функція Excel з українським ім'ям в

відсутні

Середнє значення чисел, занесених в діапазон А1:С8;

Середнє значення чисел, занесених в клітинки А1, А8, С1, С8;

------------------------

161

В клітинках А5 та В5 вказані значення 14,8 та 24 відповідно. Яке значення буде відображене в

клітинці D5, якщо в цю клітинку помістити формулу

=ЕСЛИ(ИЛИ(А5>=20;B5<=45);A5*2;A5*1,5)  

------------------------

(ВІРНА)  29,6;

22,0;

0;

#ЗНАЧ

------------------------

162

В клітинках В8 та С8 вказані значення 2 та 4 відповідно. Яке значення буде відображене в

клітинці D8, якщо в цю клітинку помістити формулу: =ЕСЛИ(И(В8<>0;C8<0);10;20)      

------------------------

(ВІРНА)  20;

10;

0;

#ИМЯ.

------------------------

163

Якщо в клітинку робочої таблиці Excel помістити формулу

=КОРЕНЬ((АВS(-25)), то результатом буде:            

------------------------

(ВІРНА)  5;

#ИМЯ;

#ЗНАЧ;

.0

------------------------

164

В клітинку D4 робочого листа Excel  занесена формула: =$A$2*B4/22+C4.

Послідовним виконанням команд "Правка - Копировать", "Правка-Вставить" формула

заноситься в клітинку D10. Якого вигляду набуде формула в клітинці D10?