Підсумковий тест з дисципліни "Інформатика" (з позначенням правильних відповідей), страница 17

Відрізняються тим, що команда "Сохранить как" відкриває діалог "Сохранение

файла"

------------------------

208

Щоб на робочій сторінці Excel відобразити не значення, а формули, за якими визначені ці

величини, необхідно

------------------------

(ВІРНА)  На вкладенці "Вид" вікна діалогу "Параметри", що відкривається командою

(ВІРНА)  "Сервис - Параметри" встановити прапорець "Формули";

У вікні діалогу "Совместимость", що відкриваеться командою "Сервис -

Параметри - Совместимость", встановити прапорець "Формули

У вікні діалога "Параметри страници", що відкривається командою меню "Файл -

Параметри страници", встановити прапорець "Формули";

Виконати команду меню "Вид - Формули";

------------------------

209

Для виділення колонки або рядка необхідно:

------------------------

(ВІРНА)  Клацнути лівою кнопкою миші по заголовку колонки або номеру рядка;

В текстовому полі "Отображать строки и колонки" вікна діалогу "Параметри

страници",  що відкриваються командою "Файл - параметри страници" вказати

заголовок колонки та номер рядка.

Використати клавішу <Shift> та клавіші управління курсором;

Виконати команду "Вид - виделение групи ячеек" і у вікні діалогу "Виделение групи

чеек" встановити перемикач "Колонка", або "Строка" відповідно;

------------------------

210

Змінити орієнтацію сторінки з книжної на альбомну можна

------------------------

(ВІРНА)  У вікні діалогу "Параметри страници", що відкривається пунктом меню "Файл -

(ВІРНА)  Параметри страници";

Виконати неможливо

Командою меню "Вид - разметка страници";

Командою меню "Сервис - параметри", вкладка Печать", перемикач "Альбомная

ориентация";

------------------------

211

Аргументами функції можуть бути: Виберіть найбільш повну відповідь:

------------------------

(ВІРНА)  Константи, адреси клітинок, значення інших функцій, формули;

Числа, адреси клітинок, ярлики робочих листів;

Числові та текстові константи, діапазони клітинок;

Команди меню, назви функцій

------------------------

212

Якщо в одну із клітинок таблиці Excel помістить формулу:

=СРЗНАЧ(А1:А8;С1:С8),  то результатом буде:

------------------------

(ВІРНА)  Середнє значення чисел, занесених в діапазони А4:А2 та С1:С8;

Повідомлення про помилку №ИМЯ, так як функція Excel з українським ім'ям в

відсутні

Середнє значення чисел, занесених в діапазон А1:С8;

Середнє значення чисел, занесених в клітинки А1, А8, С1, С8;

------------------------

213

В клітинках А5 та В5 вказані значення 14,8 та 24 відповідно. Яке значення буде відображене в

клітинці D5, якщо в цю клітинку помістити формулу

=ЕСЛИ(ИЛИ(А5>=20;B5<=45);A5*2;A5*1,5)

------------------------

(ВІРНА)  29,6;

22,0;

#ЗНАЧ

0

------------------------

214

Яка із вказаних функцій повертає одне значення, якщо указана умова істинна, і інше, якщо

указана умова ложна?     

------------------------

(ВІРНА)  ЕСЛИ( );

ИЛИ( );

И( );

ИСТИНА( ).

------------------------

215

Позначити функції Excel , яка повертає додатне значення квадратного кореня від вказаного

аргументу є:       

------------------------

(ВІРНА)  КОРЕНЬ(число)

SQRT(число);

SQR(число);

КОРЕНЬ2(число).

------------------------

216

Що може бути аргументом функції Excel МИН(число1;число2…)?

------------------------

(ВІРНА)  Функція може мати від 1 до 30 аргументів, серед яких числові константи, адреси

(ВІРНА)  клітинок, формули, що повертають числові значення;

Функція може мати від 1 до 30 аргументів, серед яких - числові константи,

діапазони клітинок, логічні функції, математичні функції;

Функція може мати від 1 до 14 аргументів, серед яких числові та текстові