Підсумковий тест з дисципліни "Інформатика" (з позначенням правильних відповідей), страница 18

константи, формули, діапазони клітинок;

Аргументом цієї функції може бути тільки один діапазон клітинок.

------------------------

217

Кнопка з назвою "Открыть" панелі інструментів Стандартная в MS Excel призначена для того,

щоб

------------------------

(ВІРНА)  Відкрити файл на одному з дисків, створений табличним процесором Excel

Відкрити діалог "Параметри страници";

Відкрити рядок формул і корегувати вміст клітинки, на який установлений курсор;

Нема такої кнопки.

------------------------

218

Як відкрити діалог "Мастер функций". Виберіть найбільш повну відповідь:

------------------------

(ВІРНА)  Виконати команду меню "Вставка-Функция", або натиснути кнопку панелі

(ВІРНА)  інструментів "Стандартная" з назвою "Вставка функции";

Виконати команду меню "Вставка-Функция", або "Сервис-Параметри-Функция";

Виконати команду меню "Правка-Функция", або виконати команду контекстного

меню "Вставить-Функция";

Виконати команду меню "Вставка-Функция", або натиснути кнопку панелі

інструментів "Стандартная" з назвою "Функция", або виконати команду

контекстного меню .Функция"

------------------------

219

Яку команду необхідно виконати, щоб символи, що вводяться, заносились в дві суміжні

клітинки робочого листа Excel?

------------------------

Без виконання будь-яких дій, символи, що вводяться, автоматично переносяться в

клітинки, що знаходяться справа. .

Набирати символи на клавіатурі, одночасно тримаючи натиснутою клавішу <Ctrl>;

Встановити прапорець "Переносить по словам" вікна діалогу "Формат ячеек",

вкладинка "Виравнивание";

(ВІРНА)  Перед занесенням символів необхідно видиліти дві клітинки і виконати команду

(ВІРНА)  меню "Формат-Ячейки", вибрати вкладинку "Виравнивание" та встановити

(ВІРНА)  прапорець "Объединить ячейки";

------------------------

220

Щоб приступити до побудови діаграми в Excel необхідно (виберіть найбільш повну відповідь):

------------------------

(ВІРНА)  Натиснути кнопку "Мастер диаграмм" на панелі інструментів "Стандартная", або

(ВІРНА)  виконати команду меню "Вставка-Диаграма";

Натиснути кнопку "Мастер диаграмм" на панелі інструментів "Стандартная", або

виконати команду меню "Вставка-Обект-Microsoft Equation 3.0";

Виділити діапазон даних для побудови діаграми та натиснути кнопку "Мастер

диаграмм" на панелі інструментів "Стандартная";

Виконати команду меню "Вставка-Рисунок-Диаграмма".

------------------------

221

При побудові діаграми діалог "Мастер диаграмм [шаг 3 из 4] дозволяє:

------------------------

(ВІРНА)  Вказати заголовок, легенду, підписи даних та інші параметри діаграми;

Вказати джерело даних;

Вказати місце розміщення діаграми;

Вказати тип та вид діаграми.

------------------------

222

Де можна, працюючи в середовищі Excel, розмістити діаграму, побудовану "Мастером

диаграмм"?

------------------------

(ВІРНА)  Останній діалог "Мастера диаграмм" дозволяє вибрати місце розміщення

(ВІРНА)  діаграми - на окремому листі або на робочому листі, якій містіть дані, за якими

(ВІРНА)  побудована діаграма;

Останній діалог "Мастера диаграмм" дозволяє вибрати місце розміщення

діаграми - на окремому листі або вивести на принтер;

Діаграму можна розмістити тільки на окремому листі;

Діаграму можна розмістити тільки на листі з даними, за якими будувалась

діаграма.

------------------------

223

Що таке легенда діаграми?

------------------------

(ВІРНА)  Пояснення до діаграми з позначенням кольорової гами діаграми, що відповідає

(ВІРНА)  рядам даних;

Підписи даних на діаграмі, що відповідають числовим значенням;