Підсумковий тест з дисципліни "Інформатика" (з позначенням правильних відповідей), страница 21

------------------------

251

Щоб відмінити модифікацію  частини адреси клітини при копіюванні формул в MS Excel

використовують

------------------------

абсолютну адресу

(ВІРНА)  змішану

відносну

пряму

------------------------

252

Сукупність операндів, з'єднаних між собою знаками операцій  та круглих дужок, що

починаються із символу "=" називається;

------------------------

(ВІРНА)  формулою

функцією

макросом

сценарієм

------------------------

253

Які дії потрібно виконати, щоб у клітинці С4 отримати А4*В4

------------------------

записати у клітику С4 формулу =А4*В4 і виконати команди

Сервис-Параметры-Формулы

(ВІРНА)  записати А4*В4

клацнути мишкою по клітинці А4, потім натиснути  *, потім клацнути мишкою по

клітинці В4

вказане значення отримати неможливо

------------------------

254

Щоб обчислити середнє значення чисел, занесених в діапазони А1:А8 та С1:С8 потрібно

використати формулу

------------------------

(ВІРНА)  =СРЗНАЧ(А1:А8;С1:С8)

=СРЗНАЧ(А1:С8)

=СРЗНАЧ(А1:А8:С1:С8)

визначити неможливо

------------------------

255

В клітинці А4 робочого листа записано число 246,846. Яку функцію потрібно записати у клітику

В4, щоб у ній відобразилося число 200?

------------------------

(ВІРНА)   =ОКРУГЛ(А4;-2)

=ЦЕЛОЕ(А4)

 =ОКРУГЛ(А4)

=ОКРУГЛ(А4:-2)

------------------------

256

Функція СЧЕТЕСЛИ знаходиться у категорії

------------------------

фінансових функцій

логічних функцій

(ВІРНА)  статистичних

математичних

------------------------

257

Функція СУММЕСЛИ знаходиться у категорії

------------------------

(ВІРНА)  математичних функцій

логічних функцій

статистичних функцій

фінансових функцій

------------------------

258

Функція ЕСЛИ знаходиться у категорії

------------------------

(ВІРНА)  логічних функцій

математичних функцій

статистичних функцій

------------------------

259

Функція И знаходиться у категорії

------------------------

математичних функцій

(ВІРНА)  логічних функцій

статистичних функцій

фінансових функцій

------------------------

260

Функція НЕ знаходиться у категорії

------------------------

математичних функцій

статистичних функцій

(ВІРНА)  логічних функцій

визначених користувачем

------------------------

261

Водити символи безпосередньо в полі клітинки, виділеної курсором в Excel

1) можливо, якщо поставити курсор на цю клітинку і натиснути клавішу F2

2) можливо, якщо поставити курсор на цю клітинку і двічі клацнути лівою кнопкою миші

3) неможливо

------------------------

(ВІРНА)  1,2

1

2

3

------------------------

262

Якщо клацнути лівою кнопкою миші по назві рядка, то

------------------------

(ВІРНА)  виділиться рядок

знищиться рядок

відформатується рядок

нічого не відбудеться

------------------------

263

Якщо клацнути мишею по назві стовпчика, то

------------------------

(ВІРНА)  стовпчик виділиться

стовпчик знищиться

стовпчик відформатується

нічого не відбудеться

------------------------

264

Якщо на вкладенці "Вид" вікна діалогу "Параметри", що відкривається командою "Сервис -

Параметри" встановити прапорець "Формули" то

------------------------

(ВІРНА)  на робочому листі будуть відображені формули, за якими велися розрахунки

можна вводити формули безпосередньо у полі самої клітинки

можна редагувати формули, що містять вмонтовані функції

на робочому листі будуть відображені тільки  формули

------------------------

265

Яка функція обчислює суму значень клітинок, що відповідають вказаній умові

------------------------

(ВІРНА)  СУММЕСЛИ

СЧЕТЕСЛИ

ЕСЛИ

СУММ

------------------------

266

Яка функція знаходить середнє арифметичне своїх аргументів

------------------------

СУММ

(ВІРНА)  СРЗНАЧ

СУММЕСЛИ

КОРЕНЬ

------------------------

267