Підсумковий тест з дисципліни "Інформатика" (з позначенням правильних відповідей), страница 15

------------------------

179

В клітинках В4, В5, В6 робочого листа записано числа -4; 4; 2. Який результат роботи функції

=ЕСЛИ(СУММ(В4:В6)<0;0;">0")      

------------------------

(ВІРНА)  >0

0

#ЗНАЧ

ЛОЖЬ

------------------------

180

В клітинках В4, В5, В6 робочого листа записано числа -4; 4; 2. Який результат роботи функції

=ЕСЛИ(|В4|=В5); СУММ(В4:В6);B6)             

------------------------

(ВІРНА)  #ЧИСЛО!

ЛОЖЬ

2

0

------------------------

181

В клітинках В4, В5, В6 робочого листа записано числа -4; 4; 2. Який результат роботи функції

=ЕСЛИ(В4>0;В4; ЕСЛИ(В5<0);B5;B6))         

------------------------

(ВІРНА)  2

-4

4

0

------------------------

182

В клітинках В4, В5, В6 робочого листа записано числа -4; 4; 2. Який результат роботи функції

=ЕСЛИ(В4<0;В4; ЕСЛИ(В5<0);B5;B6))         

------------------------

(ВІРНА)  -4

B4

4

B5

------------------------

183

В клітинках В4, В5, В6 робочого листа записано числа -4; 4; 2. Який результат роботи функції

=ЕСЛИ(В4>0;В4; ЕСЛИ(В5>0);B5;B6))         

------------------------

(ВІРНА)  4

-4

2

0

------------------------

184

В клітинках В4, В5, В6 робочого листа записано числа -4; 4; 2. Який результат роботи функції

=ЕСЛИ(В4>0;В4; ЕСЛИ(В5>B6);B5;B6))       

------------------------

(ВІРНА)  4

2

-4

0

------------------------

185

В клітинках В4, В5, В6 робочого листа записано числа -4; 4; 2. Який результат роботи функції

=ЕСЛИ(В5>B4;КОРЕНЬ(В5);КОРЕНЬ(B4))  

------------------------

(ВІРНА)  2

#ЗНАЧ

ЛОЖЬ

ИСТИНА

------------------------

186

В клітинках В4, В5, В6 робочого листа записано числа -4; 4; 2. Який результат роботи функції

=ЕСЛИ(В4+B5=0;B4+В5;B6)           

------------------------

(ВІРНА)  0

2

4

-4

------------------------

187

В клітинках В4, В5, В6 робочого листа записано числа -4; 4; 2. Який результат роботи функції

=ЕСЛИ(В4-B5=0;B4+В5;B6)            

------------------------

(ВІРНА)  2

4

-4

0

------------------------

188

В клітинці В8 робочого листа записано число 8. Яким буде результат роботи функції

=КОРЕНЬ(В8/2)? 2

------------------------

(ВІРНА)  2

3

0

#ЗНАЧ

------------------------

189

У клітинках В1,В2,В3,В4,В5,В6 робочого листа записвно числа -2;2;-2;2;-2;2 відповідно. Яким

буде результат роботи функції =СЧЕТЕСЛИ(В1:В6;">0")?   

------------------------

(ВІРНА)  3

6

0

-6

------------------------

190

У клітинках В1,В2,В3,В4,В5,В6 робочого листа записвно числа -2;2;-2;2;-2;2 відповідно. Яким

буде результат роботи функції =СЧЕТЕСЛИ(В1:В4;">0")?   

------------------------

(ВІРНА)  2

0

4

-4

------------------------

191

У клітинках В1,В2,В3,В4,В5,В6 робочого листа записвно числа -2;2;-2;2;-2;2 відповідно. Яким

буде результат роботи функції =СЧЕТЕСЛИ(В1:В6;-2)?       

------------------------

(ВІРНА)  3

-6

0

6

------------------------

192

У клітинках В1,В2,В3,В4,В5,В6 робочого листа записвно числа -2;2;-2;2;-2;2 відповідно. Яким

буде результат роботи функції =СУММЕСЛИ(В1:В6;2;В1:В6)?           

------------------------

(ВІРНА)  6

3

2

0

------------------------

193

У клітинках В1,В2,В3,В4,В5,В6 робочого листа записвно числа -2;2;-2;2;-2;2 відповідно. Яким

буде результат роботи функції =СУММЕСЛИ(В1:В6;"<0";В1:В6)?

------------------------

(ВІРНА)  -6

3

-2

#ЗНАЧ

------------------------

194

У клітинках В1,В2,В3,В4,В5,В6 робочого листа записвно числа -2;2;-2;2;-2;2 відповідно. Яким

буде результат роботи функції =СУММЕСЛИ(В1:В6;"=0";В1:В6)?      

------------------------

(ВІРНА)  0

6

3

#ЗНАЧ

------------------------

195

У клітинках В1,В2,В3,В4,В5,В6 робочого листа записвно числа -2;2;-2;2;-2;2 відповідно. Яким