Підсумковий тест з дисципліни "Інформатика" (з позначенням правильних відповідей), страница 19

Назва діаграми та заголовок кожної осі діаграми;

Конкретний різновид діаграми.

------------------------

224

Яке ім'я за замовчуванням присвоюється файлу при першому збереженні командою

"Файл-Сохранить" в Excel?           

------------------------

(ВІРНА)  КНИГА1;

Документ1;

Не вказує типового ім'я файла;

XLS1.

------------------------

225

Виберіть вірне пояснення вбудованої функції СУММ(  ).

------------------------

Не має такої функції

Функція СУММ(   ) визначає суму числових значень клітинок, що знаходяться на

діагоналі вказаних в дужках діапазонів;

Функція СУММ(   ) визначає суму числових значень, що входять до діапазонів

вказаних в дужках;

Функція СУММ(   ) визначає суму аргументів, вказаних в дужках. Аргументів може

бути до 30. Аргументи відокремлюються один від одного символом ";";

------------------------

226

Функція СУММЕСЛИ        

------------------------

(ВІРНА)  Обчислює суму значень клітинок, що відповідають вказаній умові;

Повертає значення „Истина", якщо умова виконується, або „Ложь", якщо умова

не виконується

Перевіряє умову і повертає одно значення, якщо вона виконується, або інше;

Знаходить суму клітинок діапазону;

------------------------

227

Функція СРЗНАЧ             

------------------------

Повертає значення „Истина", якщо середнє значення більше від початкового, або

„Ложь"в противному випадку

Перевіряє умову і повертає одно значення, якщо вона виконується, або інше, якщо

умова не виконується;

Повертає курсор па початок рядка формул;

(ВІРНА)  Знаходить середнє арифметичне своїх аргументів;

------------------------

228

Функція СЧЕТЕСЛИ         

------------------------

(ВІРНА)  Обчислює кількість не порожніх клітинок в діапазоні, що відповідають заданій

(ВІРНА)  умові;

Обчислює суму значень клітинок, що відповідають вказаній умові;

Обчислює число входжень для функції ЕСЛИ;

Обчислює число аргументів функції ЕСЛИ

------------------------

229

Макрос - це        

------------------------

(ВІРНА)  Список інструкцій, які Excel може виконувати автоматично

Комбінація клавіш

Макрорекордер

Вірної відповіді не має

------------------------

230

Макроси зберігаються    

------------------------

(ВІРНА)  На модульних листах

В Буфері обміну

Окремими файлами

Вірної відповіді не має

------------------------

231

За допомогою Visual Basic for Application можна створювати           

------------------------

(ВІРНА)  Макроси, функції користувача, процедури

Бази даних

Діаграми

Вірної відповіді не має

------------------------

232

Процес з розгалуженням в VBA реалізується за допомогою оператора         

------------------------

(ВІРНА)  if ... then...else...end if

if ... then...else...

if ... then...

if ... end if

------------------------

233

Циклічний обчислювальний процес в VBA реалізується за допомогою операторів              do...

------------------------

(ВІРНА)  while..., for...next

do... while..., if...else

do... while..., if...then

if...then, for...next

------------------------

234

Функції створені користувачем знаходяться          

------------------------

(ВІРНА)  В категорії "Определённые пользователем"

В категорії "Финансовые функции"

На сторінках робочих книг Excel

В Буфері обміну

------------------------

235

Виберіть вірно вказане ім'я функції користувача   

------------------------

(ВІРНА)  Y(x,a,b)

Y(x;a;b)

Y(x),(a),(b)

Вірна відповідь відсутня

------------------------

236

Загальний вигляд функції користувача    

------------------------

Вказати неможливо

Function ІМўЯ_ФУНКЦІЇ(СПИСОК_ПАРАМЕТРІВ)

                ТІЛО ФУНКЦІЇ;

Function ІМўЯ_ФУНКЦІЇ

                ТІЛО ФУНКЦІЇ

End Function;

(ВІРНА)  Function ІМўЯ_ФУНКЦІЇ(СПИСОК_ПАРАМЕТРІВ)