Підсумковий тест з дисципліни "Інформатика" (з позначенням правильних відповідей), страница 14

------------------------

(ВІРНА)              =$A$2*B10/22+C10;

=$A$8*B10/22+C10;

=A2*B10/22+C10;

=A2*B10/28+C10.

------------------------

165

В клітинку А4 записано число 12,5; в клітинку В4 - число 2. Який результат буде відображений в

клітинці С4, якщо в цю клітинку занести: А4*В4?    

------------------------

(ВІРНА)  А4*В4;

25;

0;

#ЗНАЧ.

------------------------

166

Для редагування елементів побудованої діаграми можна:

------------------------

(ВІРНА)  Виділити потрібний елемент діаграми, правою кнопкою миші викликати контекстне

(ВІРНА)  меню, що містить назви операцій, які доступні для виділеного елемента, та

(ВІРНА)  виконати потрібну команду;

Виділити потрібний елемент діаграми, натиснути кнопку панелі інструментів

"Стандартная" з назвою "Мастер диаграмм", та послідовно відповісти в 4-

діалогах.

Виконати команду меню "Файл-Предварительний просмотр" та змінити

параметри

діаграми;

Виділити потрібний елемент діаграми та виконати послідовно

"Правка-Копировать", "Правка-Вставить";

------------------------

167

В клітинці А4 робочого листа вказане число -15,4, а в клітинці В4 занесена формула =АВSA4

Який результат відобразиться в клітинці В4?       

------------------------

(ВІРНА)  Повідомлення про помилку;

15,4

0

-15,4

------------------------

168

В клітинках В4, В5, В6 робочого листа записано числа 6; -2; 4. Який результат роботи функції

=ЕСЛИ(И(В4>0;B5>0);СУММ(В4:В6);0)        

------------------------

(ВІРНА)  0

8

ЛОЖЬ

ИСТИНА

------------------------

169

В клітинках В4, В5, В6 робочого листа записано числа 6; -2; 4. Який результат роботи функції

=ЕСЛИ(ИЛИ(В4>0;B5>0);СУММ(В4:В6);0)    

------------------------

(ВІРНА)  8

0

ЛОЖЬ

ИСТИНА

------------------------

170

У клітинці А4 робочого листа записано число -2. Який результат роботи функції

=ЕСЛИ(А4>0;"Привет";"До свидания")       

------------------------

(ВІРНА)  До свидания

Привет

#ЗНАЧ

ЛОЖЬ

------------------------

171

В клітинках А5 і А6 записано числа -2 і 2 відповідно. Який результат роботи функції

=ЕСЛИ(А5>А6;А5-А6;А6-А5)          

------------------------

(ВІРНА)  4

0

-2

2

------------------------

172

В клітинках А5 і А6 записано числа -2 і 2 відповідно. Який результат роботи функції

=ЕСЛИ(А5<=А6;А5-А6;А6-А5)        

------------------------

(ВІРНА)  -4

0

4

#ЗНАЧ

------------------------

173

В клітинках В4, В5, В6 робочого листа записано числа 4; -4; 8. Який результат роботи функції

=ЕСЛИ(ИЛИ(В4>В5;B5>В6); СУММ(В4:В6);КОРЕНЬ (В4))       

------------------------

(ВІРНА)  8

2

ЛОЖЬ

#ЗНАЧ

------------------------

174

В клітинках В4, В5, В6 робочого листа записано числа 4; -4; 8. Який результат роботи функції

=ЕСЛИ(И(В4>В5;B5>В6); СУММ(В4:В6);КОРЕНЬ (В4))           

------------------------

(ВІРНА)  2

8

ИСТИНА

#ЗНАЧ

------------------------

175

В клітинках В4, В5, В6 робочого листа записано числа -4; 4; 2. Який результат роботи функції

=ЕСЛИ(В5=ABS(В4);B5+ABS(В4);В6)          

------------------------

(ВІРНА)  8

2

0

#ЗНАЧ

------------------------

176

В клітинках В4, В5, В6 робочого листа записано числа -4; 4; 2. Який результат роботи функції

=ЕСЛИ(В6=КОРЕНЬ(В4);B5;В6)     

------------------------

(ВІРНА)  #ЧИСЛО!

4

2

0

------------------------

177

В клітинках В4, В5, В6 робочого листа записано числа -4; 4; 2. Який результат роботи функції

=ЕСЛИ(В6=КОРЕНЬ(В5);B4;В6)     

------------------------

(ВІРНА)  -4

2

-2

0

------------------------

178

В клітинках В4, В5, В6 робочого листа записано числа -4; 4; 2. Який результат роботи функції

=ЕСЛИ(СУММ(В4:В6)>0;СУММ(В4:В6);0)    

------------------------

(ВІРНА)  2

0

-4

4