Підсумковий тест з дисципліни "Інформатика" (з позначенням правильних відповідей), страница 12

139

Вибрати команду, що не входить до пункту меню Вставка:

------------------------

(ВІРНА)  Специальная вставка

(ВІРНА)             

Символ

Номера страниц

Рисунок

------------------------

140

Вибрати команду, що не входить до пункту меню Формат:

------------------------

(ВІРНА)  Символ

Шрифт

Абзац

Список

------------------------

141

Вибрати команду, що входить до пункту меню Формат:

------------------------

(ВІРНА)  Колонки

(ВІРНА)             

Линейка

Объединить ячейки

Разметка страницы

------------------------

142

Вибрати команду, що не входить до пункту меню Вставка:

------------------------

(ВІРНА)  Специальная вставка

(ВІРНА)             

Символ

Номера страниц

Рисунок

------------------------

143

Виберіть невірно задану формулу

------------------------

(ВІРНА)  =ЕСЛИ(СУММ(В6:В9);А7=8;А7)

=ЕСЛИ(А7=8;СУММ(В6:В9);А7)

=СРЗНАЧ(В6:В8)

=СУММ(В12:В20)

------------------------

144

Призначення рядка формул у вікні Excel   

------------------------

(ВІРНА)  Відобразити адрес і вміст виділеної на робочому листі клітинки;

Заносити формули, до яких входить адрес клітинки та ім'я функції;

Форматування вмісту виділеної клітинки;

Створення ярлика для завантаження табличного процесора Excel.

------------------------

145

Чи може бути використанна послідовність символів "АА1" для позначення колонки робочого

листа Excel

------------------------

(ВІРНА)  Вказана послідовність символів не може бути використання для позначення

(ВІРНА)  колонки робочого листа Excel;

Використовується, якщо командою "Сервис - Параметры" на вкладенці "Вид"

встановити.

Така послідовність використовується для позначення колонок завжди;

Може бути використана, якщо командою меню "Сервис - Параметры" на

вкладенці

"Вид" встановити прапорець "Заголовок строк и столбцов";

------------------------

146

Введення формули в Excel починається з символу

------------------------

(ВІРНА)  =

"

$

*

------------------------

147

Нехай в клітинках А7, А8, А9 Excel записано числа 4, 1, 4 відповідно. Який результат виконання

функції СЧЕТЕСЛИ (А7:А9;4)        

------------------------

(ВІРНА)  2

7

4

9

------------------------

148

Чому дорівнює значення функції =ЕСЛИ(А2<=0; "Привет"; "До свидания"), якщо в клітинці А2

знаходиться значення 0?             

------------------------

(ВІРНА)  Привет

Ложь

До свидания

ИСТИНА

------------------------

149

Чому дорівнює значення функції =ЕСЛИ(D8>0;D8+1;D8*2), якщо в клітинці D8 знаходиться

число -3

------------------------

(ВІРНА)  -6

-4

-2

4

------------------------

150

Клітинки С7, С8, С9, С10, С11, С12 електронної таблиці Excel містять значення: 2,!,!,!,!,3

відповідно. Який результат роботи функції =СЧЕТЕСЛИ(С7:С12;"!")?            

------------------------

(ВІРНА)  4

Повідомлення про помилку

2

1

------------------------

151

Клітинки А4, А5, А6, А7, А8 електронної таблиці Excel містять числа -2, 6, 0, -2, 6. Який

результат роботи функції =СУММЕСЛИ(А4:А8;">0";A4:A8)?

------------------------

(ВІРНА)  12

8

4

Повідомлення про помилку

------------------------

152

В клітинах А6, А7, А8, А9 записано числа: 4; -8; 6; 0,1. Що є результатом обчислення за

наступною формулою -=СУММЕСЛИ(А6:А9;">0";A6:A9)        

------------------------

(ВІРНА)  10,1

-7,9

повідомлення про помилку

10

------------------------

153

Для зміни ширини стовпчика таблиці в MS Excel потрібно  

------------------------

(ВІРНА)  Тягнути мишкою за границю стовпців в їх заголовках

Тягнути мишкою за границю стовпця в будь-якому місці таблиці

Збільшити розмір шрифту

Кілька разів натиснути клавішу Enter