Методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних робіт з курсу «Обчислювальна техніка та програмування», страница 8

Може виявитися, що значення Cn буде обчислюватися більш просто, якщо скористуватися рекурентним співвідношенням

                                    (3)

Тоді

                                   (4)

Пояснимо на прикладі. Нехай необхідно просумувати ряд

n                              (5)

З точністю e=1E-4 в крапці X0=0. 5.

При обчисленні Сn безпосередньо з формули (2) виникає необхідність при кожному n обчислювати міри X2n-1 і факторіали (2n+1)!. При більших n ця процедура знижує як швидкість, так і точність обчислень.

Обчислення же Cn за допомогою рекурентного співвідношення виявляється більш простими. Справді, якщо підставити в (3) значення Cn і Cn-1 і, виконавши необхідні перетворення, отримаємо

R= (6)

Підставивши отримане значення R у (4), маємо рекурентну формулу для обчислення Cn:

                                     (7)

В цьому випадку алгоритм обчислень можна організувати наступним образом:

n=0; x=0. 5; e=1e-4;

Перед входом в ітераційний цикл у s1 заноситься значення x. Тому

s1=x; s=s1;

Доки |x|> повторювати

s1*=x*x/(2*n* (2*n+1));

s=s1.

Нижче приводиться приклад програми виконаної на мові C++.

#include <stdio.h>

#include <iostream.h>

#include <math.h>

void main ()

{int n=1, k;

float x=0.5, e=1.0E-10, s, s1;

s=s1=x;

while (s1>e)

{s1*=x*x/(2*n* (2*n+1));

cout<<"s1="<<s1<<'\n';

s+=s1; n++;}

cout<<"s="<<s<<'\n';

cin>>n;

}

1.3 Варіанти індивідуальних завдань лабораторної роботи №1

Обчислити суму ряду

З точністю

1

S=

 =10-2

2

S=

=

3

S=

 =

4

S=

 =

5

S=n

 =

6

S= (-1) n

=

X0=0. 3.

7

S= (-1) n

=

X0=/9.

8

S= (-1) n+1

 =

X0=1. 6

9

S= (-1) n+1

 =

X0=1. 22

10

S= (-1) n

 =

X0=0. 6785

11

S=

=

12

S= (-1) n+1

 =

13

S=n

=

14

=

15

S=

 =

16

S= (-1) n

 =

X0=2. 44

17

S=

 =

18

S=4 (-1) n

 =10-2

19

S=

 =

X0=2. 334

20

S=

=

21

S=2

 =

X0=0. 4357

22

S=

 =10-2

23

S=

 =

24

S=

 =

25

S=

 =

26

S=

 =

27

S=

 =

28

S=

 =10-2

29

S=4(-1)n+1

 =10-2

30

 S=(n-1)

 =10-5