Методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних робіт з курсу «Обчислювальна техніка та програмування», страница 25

cin>>sim;

myfile. put (sim);}

myfile<<endl;

return 0;

}

#include <iostream. h>

#include <fstream. h>//ofstream

#include <stdlib. h>//містить функцію exit

#define size 40

int main ()

{char sim, *filename;

cout<<”введіть ім'я файлу і шлях d:\oop\myfile. txt\n";

filename=new char (size);

cin. getline (filename, size);

ofstream myfile (filename, ios:: out);

if (! myfile)

{

cerr<<" помилка відкриття myfile. txt"<<endl;

cin>>sim;

exit (1);

}

for (int i=1; i<10; i++) {

cout<<”введіть  символ”<<endl;

cin>>sim;

myfile. put (sim);}

myfile<<endl;

delete [] filename;

return 0;

}

Варіанти завдань до лабораторної роботи №6. 

Для всіх приведених нижче завдань,  що передбачають опрацювання файлу  з  заданою структурою,  написати програму для його створення. 

1. У файлі зберігається інформація про зареєстровані перездачі заборгованостей студентів: ПІБ., предмет, кількість перездач.    Сформувати файл за заданою ознакою (наприклад кількості  перездач) і видати його на екран дисплея. 

2. Створити  файл, у  якому  зберігається  інформація  про предмети, вилучених на митниці за минулий період:  дата  вилучення, найменування предмета, кількість одиниць,  вартість.    Визначити кількість одиниць заданого типу предмета. 

 3. У файлі зберігається інформація про фінансову діяльність підприємств за минулий рік: найменування підприємства, місяць, прибуток підприємства за цей місяць, нарахування на зарплату,  прибуток підприємства.  Сформувати файл, що утримує список підприємств, у яких позитивне ухилення від середньомісячного прибутку перевищує 50%. 

 4. Сформувати файл, у якому зберігаються результати сесії групи.   Написати програму коректування оцінок, у студентів,  що перездали сесію.

5. У файлі зберігається інформація  про  пропуски  занять  студентами: ПІБ., предмет, стать, час заняття.   Надійшла чергова інформація  про пропуски.  Написати програму й алгоритм рішення такої задачі: перевірити наявність у вихідному файлі повторних пропусків занять. 

 6. У  файлі  зберігається   інформація    про    власників    гаражного кооперативу: ПІБ., марка автомобіля,  номер машини.  Написати програму внесення у файл інформації про нові члени кооперативу,    якщо дані про неї відсутні у вихідному файлі. 

 7. У файлі зберігається інформація  з  заборгованостей  студентів: ПІБ., група, курс, предмет.  Написати програму видалення з файлу інформації про студентів, що анулювали заборгованості. 

 8. У файлі зберігається інформація про студентів  що  одержали дозвіл на перездачу іспиту: ПІБ., група, предмет, курс.    Сформувати файл, що містить інформацію про студентів  що  одержали дозвіл на перездачу після заданої дати.

9. У  файлі зберігається інформація про власників  автотранспорту: ПІБ.,      марка автомобіля,  номер машини.   Написати програму формування файлу, що містить інформацію про власників автомобілів, у номері яких зустрічаються задані цифри.

10. У файлі зберігається інформація про діяльність деяких підрозділів: найменування підрозділу, кількість співробітників, прибуток, отриманий за поточний квартал.  Визначити кращий підрозділ з урахуванням числа співробітників.

11. У  файлі зберігається інформація про рух поїздів по станції «Харьков-пассажирский»: номер поїзда, маршрут руху, час прибуття, час відправлення.  Необхідно роздрукувати всі поїзди, що відправляються в заданому діапазоні часу.

12. У файлі зберігається інформація про фінансову діяльність підприємств за минулий рік: найменування підприємства, місяць,  прибуток підприємства за цей місяць, нарахування на зарплату, прибуток підприємства.  Відсортувати цей файл у порядку убування прибутку і вивести на екран інформацію про трьох найбільше дохідних підприємствах.