Методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних робіт з курсу «Обчислювальна техніка та програмування», страница 3

Таблиця 1.2

ТИП

Розмір

Діапазон подання   чисел

Діапазон біт виділених під               

 Знак

Точн

біт

MIN

MAX

Мантису

Порядок

Біт

10с/з

float

32

3.4 E-38

3.4 E 38

0/22

23/30

31

7

double

64

1.7 E-308

1.7 E 308

0/51

52/62

63

15

long double

80

3.4 E-4932

3.4 E 4932

0/63

64/78

79

19

Логічні  дані типу ‘'bool'’ введені в Borland C++ 5, займають у пам'яті один байт і мають два значення 1 (true) і 0 (false). Оголошення логічних змінних з ініціалізацією припускає використання двох постійних true (1) і false (0). Приклад:

bool dd=true;//dd=1

bool dd1=1;//dd1=true.

         Дані типу char займають у пам'яті 1 байт, визначаються безліччю значень кодової таблиці ПЕОМ. Код від 0 до 255 задає один із можливих символів кодової таблиці (звичайно, ASCII- таблиця). Дані типу char можуть розглядатися компілятором як дані «цілого» типу: дані зі знаком (signed char); дані без знаку (unsigned char). Форма подання типу char як «ціле» у IDE задається опцією компілятора. Якщо тип char визначений як unsigned тоді діапазон зміни значень - від 0 до 255, а якщо signed тоді від-128 до 127.

         У програмі константа типу char являє собою символ, укладений в одиночні кавички - ‘A’, ‘F’, ‘$’ і т. п..

 Наприклад,

char sim;

sim='A’;

         При написанні програми допускається використання символічних констант. Константи в С++ можуть задаватися: в десятковій; восьмирічній і шістнадцятирічній системах обчислень. Тип і система обчислення, в якій уявлена символічна константа, визначається компілятором за її записом (за замовчанням) або за допомогою  суфіксів (явно) unsigned. Ознакою системи обчислення для компілятора є: для шістнадцятирічної системи обчислення (с/о) - наявність у двох лівих символах літер ОХ (oх); для восьмирічної с/о - наявність у якості першого символу цифри 0; для десяткової с/о незадоволення двох описаних вище умов.