Методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних робіт з курсу «Обчислювальна техніка та програмування», страница 27

1.1 Мета роботи -------------------------------------------------------------------------------3       

1.2 Вказівки з підготовки до роботи-------------------------------------------------------4  

      Логічні дані типа "bool"------------------------------------------------------------------4                               

      Дані типу char  -----------------------------------------------------------------------------5   

      Складний оператор------------------------------------------------------------------------9

      Оператор галуження if------------------------------------------------------------------10

      Оператор switch---------------------------------------------------------------------------10

      Оператор while----------------------------------------------------------------------------11

      Оператор do…while----------------------------------------------------------------------12

      Оператор for ------------------------------------------------------------------------------12

 1.3 Варіанти індивідуальних завдань лабораторної роботи №1--------------------15

 1.4 Контрольны питання-------------------------------------------------------------------17

2.РІШЕННЯ ЗАДАЧ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕКТОРІВ---------------------18

2.1 Мета роботи------------------------------------------------------------------------------18   

2.2 Підготовка до роботи-------------------------------------------------------------------18  

      Покажчики--------------------------------------------------------------------------------18   

      Оператори разіменування--------------------------------------------------------------19

       Вектори------------------------------------------------------------------------------------20   

       Масиви ------------------------------------------------------------------------------------21

2.3 Варіанти індивідуальних завдань лабораторної роботи №2--------------------22 

2.4 Контрольні питання--------------------------------------------------------------------24

      3 РІШЕННЯ ЗАДАЧ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СТРУКТУР ----------------------24

3.1 Мета роботи-------------------------------------------------------------------------------24

3.2 Підготовка до роботи--------------------------------------------------------------------24

      Структура----------------------------------------------------------------------------------24

      Оператор покажчика на структуру --------------------------------------------------26

3.3 Варіанти індивідуальних завдань лабораторної роботи №3 -------------------26

3.4 Контрольні питання -------------------------------------------------------------------29

      4. РІШЕННЯ ЗАДАЧ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ФУНКЦІЙ--------------------29  

4.1 Мета роботи ------------------------------------------------------------------------------29

4.2 Підготовка до роботи -------------------------------------------------------------------29  

      Область існування й видимість змінних. Класи пам'яті -------------------------30

      Організація взаємодії функцій у програмі -----------------------------------------32

      Виклик функції з передачею значень -----------------------------------------------32   

      Виклик функції з передачею адрес --------------------------------------------------32  

      Виклик функції з використанням механізму заслань ----------------------------32

      Виклик функції з передачею даних шляхом глобальних параметрів ---------33 

      Виклик функції з передачею аргументів за замовченням -----------------------34  

      Функції inline -----------------------------------------------------------------------------34 

4.3 Варіанти індивідуальних завдань лабораторної роботи №4 --------------------37