Методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних робіт з курсу «Обчислювальна техніка та програмування», страница 26

13.  У  файлі зберігається інформація про рух поїздів по станції «Харьков-пассажирский»: номер поїзда, маршрут руху, час прибуття, час відправлення.  На його базі сформувати новий файл, що містить інформацію про поїзди, які рухаються в заданий кінцевий пункт.

14. Сформувати  файл, у якому зберігається інформація про асортимент продовольчих товарів у комерційних магазинах: код (найменування) магазина, найменування товару, кількість цього товару, ціна за кілограм.  Підібрати магазин або магазини для оптової закупівлі заданого товару в заданій кількості так, щоб зменшити затрати на його придбання.

15. Створити  файл, у якому зберігається інформація про предмети, вилучених на митниці за минулий період: дата вилучення, найменування предмета, код предмета (зброя, продовольчі товари,  т.д.), кількість одиниць, вартість одиниці.  Визначити групу предметів, з яких частіше усього відбувалося вилучення.

16. Сформувати  файл, у якому зберігається інформація про співробітників підрозділів: ПІБ., місце народження,  рік народження.  На його основі сформувати файл співробітників, що народилися в даному місті і роздрукувати його.

17. Створити  файл, у якому зберігається інформація про абонентів АТС: ПІБ., місце проживання, номер телефону.  Необхідно упорядкувати список абонентів у файлі за алфавітом.

18. У  файлі зберігається інформація про ліцензії, виданих на придбання газової зброї: ПІБ., дата видачі ліцензії, тип зброї, його вартість.  Необхідно вивести на екран усі записи з заданою вартістю.

19. Сформувати  файл, у якому зберігається інформація про академічні заборгованості по факультетах за три роки.  Написати програму визначення факультету з максимальною і мінімальною кількістю заборгованостей.

20. Сформувати  файл, у якому зберігається інформація про асортимент продовольчих товарів у комерційних магазинах: код (найменування) магазина, найменування товару, кількість цього товару.  Підібрати магазин, у якому зберігається заданий товар у потрібній кількості.

21. Створити  файл, у якому зберігається інформація про абонентів АТС: ПІБ., місце проживання, номер телефону.  Необхідно написати програму, що на прізвище видасть номер абонента.

22. Сформувати  файл, у якому зберігається інформація про захворювання співробітників: ПІБ.,  рік народження, захворювання, тривалість хвороби.  На його основі сформувати файл співробітників, що перенесли одне і те ж захворювання.

23. Створити  файл, у якому зберігається інформація про абонентів  бібліотеки: ПІБ., кафедра, кількість книг взятих абонентом.  Необхідно написати програму, визначення кафедри за який значиться максимальна кількість книг.

24. Сформувати  файл, у якому зберігаються результати сесії групи.  Написати програму нарахування стипендії за результатами сесії.

25. У файлі зберігається інформація про винахідницьку діяльність кафедр за три роки: найменування кафедр, кількість заявок, кількість позитивних рішень.  Написати програму визначення кафедри яка здобула максимальну кількість позитивних рішень.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Бритик В.І, Мегель Ю.Е. Програмування об'єктно-орієнтованою мовою З++: навчальний посібник для вузів/В утворення України.-К.,2001.-425с.

2.Касаткин А.И, Вальвачёв А.Н. Профессиональное программирование на языке Си: От turbo C к borland C++: Справ. Пособие; Под общ. ред. А. И. Касаткина.- Мн.: Выш. шк., 1992.-240c.

3.Пол Ир . Объектно - ориентированное программирование с использованием С++: Пер. с англ./ Ир Пол.- К.: НИПФ «ДиаСофт Лтд», 1995.-480c.

4.Том Сван. Освоение Borland C++ 5.-К: Диалектика,1996.-576c..

5.Лукас П. C++ под рукой :Пер. С англ.-Киев: «ДиаСофт»,1993.-176c..

ЗМІСТ

Загальні вказівки ------------------------------------------------------------------------------3

       1 РІШЕННЯ ЗАДАЧ З ПРОСТИМИ ЗМІННИМИ -------------------------------3