Методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних робіт з курсу «Обчислювальна техніка та програмування», страница 28

4.4 Контрольні питання -------------------------------------------------------------------39

      5. РІШЕННЯ ЗАДАЧ З ВИКОРИСТАННЯМ РЯДКОВИХ ЛІТЕРАЛІВ ---39 

5.1 Мета роботи ------------------------------------------------------------------------------39

5.2 Підготовка до роботи -------------------------------------------------------------------39 

      Рядкові літерали -------------------------------------------------------------------------39  

      Додаток з пакету string.h ---------------------------------------------------------------41 

5.3 Варіанти індивідуальних завдань лабораторної роботи №5 --------------------43

      6. ЗАПРОВАДЖЕННЯ/ВИСНОВОК ІНФОРМАЦІЇ ЗАСОБАМИ Turbo C++

1.1  Мета роботи ------------------------------------------------------------------------------45

1.2  Підготовка до роботи -------------------------------------------------------------------45 

Режими доступу до файлів ------------------------------------------------------------45  

1.3  Варіанти індивідуальних завдань лабораторної роботи №6 --------------------62

Перелік посилань ----------------------------------------------------------------------------65