Методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних робіт з курсу «Обчислювальна техніка та програмування», страница 22

int memicmp (const void *_s1, const void *_s2, size_t_n);

Функція порівнює n байт двох буферів на що вказують s1 і s2. Функція вертає значення: менш нуля, якщо s1<s2; рівне нулю, якщо s1==s2; більше нуля, якщо s1>s2.

char*stpcpy (char *_dest, const char *_src);

Функція копіює рядок, на котру вказує src, в інше місце в пам'яті, на що вказує est. Функція вертає покажчик на кінець що скопіювалася в dest рядок.

int stricmp (const char *_s1, const char *_s2);

Функція виконує порівняння двох рядків, на що вказують s1 і s2. Перед порівнянням символи перетворюються в малі. Функція вертає значення: більше нуля, якщо s1>s2; рівно нулю, якщо s1==s2; менш нуля, якщо s1<s2.

int strnicmp (const char *_s1, const char *_s2, size_t_u);

Функція аналогічної функції stricmp, за винятком того, що порівняння обмежене size_t_u  символами.

char *strset (char *_s, int_ch);

Функція заповнює рядок, на початок якого вказує s, символом ch. Функція вертає покажчик на отриманий рядок.

5.3 Варіанти завдань до лабораторної роботи №5.

1. Визначити, скільки разів у сформованому вами рядку зустрічається сполучення символів  «а» і «у».

2.   Визначити, скільки разів у сформованому вами рядку повторюються обрані символи, із яких складається алфавіт.

3.   Визначити, скільки разів у сформованому вами рядку  зустрічається кожний із символів, і яке з заданих сполучень цих символів найбільше часто зустрічаються.

4.   Визначити, скільки однотипних сполучень (сполучення задаються  інтерактивно) міститься в списку прізвищ студентів вашої групи.

5.   Скласти програму визначення слів, що містять цифрові символи.

6.   Розробити програму кодування і декодування тексту.  Алфавіт містить 20 символів.

7.   У довільно взятій пропозиції зробити заміну слів, розташованих на парних і непарних  позиціях.

8.   У довільно сформованому рядку, що містить 60 латинських букв, потрібно всі входження  lat замінити на tal.

9.   У довільно сформованому рядку, видалити перше входження ПЕКЛО, якщо таке є.  Діру, що утвориться, заповнити останніми символами, а в кінець додати прогалини.

10. У довільно сформованому рядку, замінити на РОВ перше входження С, якщо таке є.

11. Виділити частину рядка (перше входження) розташованої між двома буквами.  Букви задаються в діалозі.

12. У довільно узятій пропозиції надрукувати слова, в яких збігаються більш двох букв.

13. У довільно взятій пропозиції визначити слово, що містить максимальна кількість голосних букв.

14. У довільно взятій пропозиції надрукувати слова в зворотному порядку.

15. У довільно узятій пропозиції надрукувати слова за абеткою.

16. Визначити кількість слів у заданій пропозиції, а також кількість букв.

17. У довільно взятій пропозиції видалити всі зайві прогалини.

18. Вивести на печатку першу й останню букви кожного слова.

19. У довільно взятій пропозиції визначити кількість слів в яких утримуються цифрові символи.

20. У довільно взятій пропозиції визначити кількість слів які закінчуються на м'який знак.

21. У довільно взятій пропозиції замінити слово « республіка » на « держава ».

22. У довільно взятій пропозиції визначити слово, що складається з максимальної кількості символів.

23. У довільно взятій пропозиції виділити слова взяті в лапки.

24. У довільно взятій пропозиції виділити однакові слова.

25. У довільно узятій пропозиції зробити взаємно заміну символів які займають парні і непарні позиції.

26.Скласти програму кодування пропозицій. Кодування пропозицій виконати таким чином, щоб код кожної букви слова залежав від коду першої букви. Наприклад, різниці кодів.

27.У довільно узятій пропозиції визначити кількість букв у кожнім слові. Надрукувати слово, що містить максимальна кількість букв.