Методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних робіт з курсу «Обчислювальна техніка та програмування», страница 19

якщо .

12. Обчислити

, при  ; ; ;,

якщо .

13. Обчислити

y=, при ; ; ;,

де .

14. Обчислити найменші значення кожної з трьох функцій

; ; ;

якщо .

15. Обчислити

, при  ; ; ;,

якщо .

16. Обчислити значення індексів, відповідних найбільшому елементу кожної з трьох довільно заданих матриць A[5][5], B[5][5], C[5][5].

17. Обчислити номер i, для якого кожна з функцій

,  ,

певна на дискретному безлічі  (), приймає найменше значення.

18. Обчислити номери i, для кожного з яких функцій

,

певні на дискретному безлічі  (c= (0.1; 0.3; 0.5; 0.9), ,) приймають найбільші значення.

19. Обчислити найбільші значення кожної з трьох функцій

, , ,

на дискретному безлічі  (; ; ).

20. Обчислити

 де ; ; c= (6; 7.6; 9.5),

якщо .

21. Визначити середні значення для елементів розташованих нижче побічної діагоналі

Матриць F[5][5], G[5][5], S[5][5].

22. Обчислити

, при ; ; ;

де .

23. Обчислити

, при, x= (0.1; 0.5; 4), y= (2.2; 8.39; 3),

якщо .

24. Обчислити

Z=

якщо , при a=1. 5, b=3. 5, c=2. 2.

25. Обчислити

, при ; ; ;,