Аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів на філії молочного заводу

Страницы работы

Содержание работы

Вступ

Молоко і молокопродукти необхідні для підтримання життєдіяльності людини, вони є важливим джерелом білку, вітамінів та мінералів, а також кальцію, що є обов’язковим для здоров’я населення. В Україні це не лише один з основних продуктів харчування, а й окремий компонент виробництва  багатьох товарів харчової промисловості (кондитерські вироби, майонез, соуси та ін.).Тому питання формування витрат на їх виробництво викликають певний інтерес в суспільстві.

Відомо, що основою виробництва будь-якого молочного продукту є термічна обробка сировини. Тому проблеми енергозабезпечення і раціонального використання енергії є актуальними в молочній промисловості.

Молочна помисливість щорічно потребує біля 4 млн. тон умовного палива, але при спалюванні палива (природний газ) корисно використовується лише 35 % його енергії, а останнє втрачається внаслідок неповноти згорання, з димовими газами, що виходять, втратами в оточуюче середовище, втратами через погану ізоляцію трубопроводів [1].

Важливу роль в вирішенні проблеми енергозбереження відіграє скорочення втрат теплової енергії за рахунок підвищення теплоізоляційних властивостей апаратів і теплових мереж систем парозабезпечення. Зниження втрат теплоти сприяє зменшенню витрат на випуск продукції, зниженню негативної дії на оточуюче середовище і покращенню санітарно-гігієнічних умов праці обслуговуючого персоналу[2].

Підприємства молочної промисловості потребують значну кількість пари на технологічні процеси. Велике значення для економії енергоресурсів мають режими експлуатації пароспоживаючого обладнання. Однією з основних умов ефективної експлуатації всієї системи парозабезпечення є суворе дотримання температурних режимів, так як перевищення температури на 10С призводить до перевитрат теплоти на 1,5 – 3 % [3].

Технічний аналіз стану і умов експлуатації систем парозабезпечення підприємств молочної галузі показує, що для успішного вирішення проблем енергозбереження необхідне вдосконалення цих систем. Основну увагу слід спрямувати на докорінну модернізацію систем паропостачання підприємства, котрі мають суттєві недоліки. Потребує також подальшого впорядкування організація експлуатації систем паропостачання[3].

Теплогенератор на природному газі ТГ-200 є противоточним газовим повітренагрівачем, забезпечуючим нагрів потоку повітря до температури 200 ±10°С, який використовується як технологічний теплоносій у виробничих процесах харчової і інших галузей промисловості (наприклад, в сушильних розпилювальних установках молокопереробних підприємств).

Використання в конструкції теплогенератора роздільних трактів продуктів горіння (природного газу) і повітря, що нагрівається, при високому коефіцієнті корисної дії (92%) дозволяє використовувати теплогенератор в технологічних процесах з високими вимогами до чистоти нагрітого повітря [4].


1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО                                                                           філію ДП Аромат ”СУМСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД”

1.1 Стисла історія підприємства

Сумський міський молочний завод розпочав свою діяльність в 1924 р. в пристосованому дерев’яному приміщенні з виробничою площею 300 м2, з ручними процесами праці. За добу завод переробляв 4 т молока. Асортимент продукції був невеликий.

В 1940 році деякі процеси були механізовані, перероблювалося 4 тисячі тон молока за рік.

Після Великої Вітчизняної війни завод відновили. Вироблялося 5 найменувань молочної продукції. Зі збільшенням населення міста Суми , попит на молочні продукти зростав з року в рік. Старий аварійний завод уже не міг забезпечити потреби населення в молочних продуктах. В 1956 р. був побудований новий міськмолокозавод з виробничою потужністю 10 тисяч тонн переробки молока за рік, з виробничим напрямком на вироблення продукції з незбираного молока 3,4 тисячі тони на рік.

З 1959 по 1965 рік на діючих площах було проведене технічне переоснащення цехів , встановлене більш продуктивне устаткування, збільшилась кількість виробленої продукції. Обсяги переробленої продукції збільшився до 29 т на рік. В асортименті 14 видів продукції. В період з 1965-1970 р.р. переробка молока збільшилась до 43,3 тисяч тон на рік. Асортимент продукції склав 27 найменувань.

Загальний обсяг переробленої сировини постійно зростав і вже в 1978 році виріс до 78 тисяч тон. В 1986 році пущений в експлуатацію цех СОМ (сухого обезжиреного молока), цех по виробництву продукції дитячого харчування та маслоцех.

Виробнича потужність заводу в 1993 році складала 67060 тисяч тон на рік.

В даний час до складу Сумського молокозаводу входять дільниці по виробництву масла тваринного, продукції з незбираного молока, твердого сиру і сиркових виробів, морозива, СОМ, казеїну.

Згідно наказу ФДМУ по Сумській області №1166 від 31.07.96 р. Сумський міський молочний завод перетворено в ВАТ “Сумський молочний завод ”, на сьогодні він має назву філія ДП Аромат “Сумський молочний завод ” та існує по цей час.

1.2 Загальна характеристика підприємства

Сумський молокозавод розташований в м. Суми по вул. Білопольський шлях, 15.

Підприємство “Сумський молокозавод” випускає молочну продукцію, асортимент якої різноманітний. Асортимент продукції, яка випускається, можна звести в декілька укрупнених груп:

·  масло вершкове;

Похожие материалы

Информация о работе