Планування і складання проектного бюджету

Страницы работы

Фрагмент текста работы

даними про витрати на виконання робіт проекту побудувати календарний план розподілу витрат і графік бюджету (наростаючим підсумком) для ранніх і пізніх строків виконання проекту.

Таблиця 1.1 – Вихідні дані

Код

роботи

Назва (зміст) роботи

Попередня

робота

Тривалість роботи, днів

Сума витрат на виконання роботи, грн.

1

Розробка конструкторсько-технологічної документації

-

30

7367

2

Закупівля комплектуючих виробів

1

15

5277

3

Виготовлення колони

1

10

3328

4

Виготовлення піддона

1

3

3220

5

Виготовлення гідроапарату

1

20

4858

6

Виготовлення пневматичних апарату

1

15

6668

7

Виготовлення візка кристалізатора

1

5

9501

8

Виготовлення каретки кристалізатора

2,7

8

1718

9

Складання вузла кристалізатора

3, 4, 5, 6, 8

3

4080

10

Виготовлення й монтаж струмоводів

3, 8

5

2474

11

Виготовлення насосів

1

6

465

12

Виготовлення електродвигуна

1

12

6412

13

Виготовлення електродної каретки

12

10

7542

14

Виготовлення дозатора

2

15

3708

15

Виготовлення системи газовідводу

5, 6, 11

18

4945

16

Складання вузлів печі

9, 10, 14, 15

12

5370

17

Монтаж електроприводу

13, 16

3

222

18

Монтаж системи керування

17

3

2561

19

Пусконалагоджувальні роботи

18

4

4988

20

Здача електропечі в експлуатацію

19

2

2731


2 ПРАВИЛА ТА ПОРЯДОК ПОБУДОВИ СІТКОВИХ ГРАФІКІВ

Правила побудови сіткових графіків:

-  сітковий графік розвертається зліва направо. Рухатися по сітці можна тільки в одному напрямку – до фінішу;

-  жодна операція не може бути розпочата, поки всі попередні пов’язані з нею операції не будуть виконані;

-  завершення однієї роботи може бути пов’язане з початком не однієї, а декількох наступних;

-  стрілки в сітковому графіку відображають відносини передування й проходження. На рисунку стрілки можуть перетинатися;

-  кожна операція повинна мати свій власний номер;

-  номер наступної операції повинен бути більшим від номера будь-якої попередньої операції;

-  утворення    петель    неприпустимо    (інакше    кажучи,    не    повинне відбуватисяII зациклення     ходу    виконання     встановленого     набору операцій).

Побудова й обчислення параметрів сіткового графіка здійснюється у декілька кроків:

1-й крок. Визначення переліку і послідовності виконання робіт.

2-й крок. Графічна побудова сіткового графіка.

3-й крок. Означення тривалості робіт.

4-й крок. Визначення ранніх термінів початку і завершення проектних робіт

«прямим проходженням».

5-й   крок. Визначення   пізніх   термінів   початку   і   завершення   робіт   

«зворотним проходженням».

6-й крок. Визначення критичного шляху і запасу часу по роботах.


3 ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕЛІКУ І ПОСЛІДОВНОСТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ,  ГРАФІЧНА ПОБУДОВА СІТКОВОГО ГРАФІКА ТА ОЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ РОБІТ

Побудова графіків буде виконуватися по 6-ти крокам. Структура робіт, попередні і паралельні роботи приведені в таблиці 1.1. Використовуючи дану таблицю побудуємо сітковий графік.

Розміщення на графіку умовних позначок може бути різним у різних ротеемах, ротее завжди наводиться так званий ключ, який визначає місця параметрів. В даному випадку використовуємо наступний ключ.

Ранній початок

ES

Тривалість роботи

t

Раннє завершення

EF

Код і назва роботи

Пізній початок

LS

Запас часу

F

Пізнє завершення

LF

Рисунок 3.1 – Ключ графіка

Вихідні дані тривалості роботи використовуємо з таблиці 1.1.


Рисунок 3.2 – Сітковий графік проекту


4 ВИЗНАЧЕННЯ РАННІХ ТЕРМІНІВ ПОЧАТКУ І ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ «ПРЯМИМ ПРОХОДЖЕННЯМ»

Ранній початок (ES – Early Start) – найбільш ранній можливий термін початку роботи.      

Раннє закінчення (EF – Early Finish) – найбільш ранній можливий термін завершення роботи.

                                                                                                (3.1)

                                                                                                   (3.2)

де  — ранній термін завершення і-ї роботи;

 — ранній термін початку і-ї роботи;

 — тривалість і-ї роботи;

 -  ранній початок роботи  i+1.

При побудові графіка користуємося наступним правилом. Якщо певна робота виконується після кількох попередніх, ранній термін початку цієї роботи визначається з огляду на найпізніший з ранніх робіт.

Розраховуємо ранній початок та раннє закінчення для кожної роботи, враховуючи, що ранній початок першої роботи дорівнює 1-му дню.

Для роботи під кодом 1:

.

Для роботи під кодом 2:

 .

За таким принципом розраховуємо  та і вносимо в графік.


Рисунок 4.1 – Сітковий графік проекту


5 ВИЗНАЧЕННЯ   ПІЗНІХ   ТЕРМІНІВ   ПОЧАТКУ   І   ЗАВЕРШЕННЯ   РОБІТ «ЗВОРОТНИМ ПРОХОДЖЕННЯМ».

Пізній початок (LS – Late Start) – найпізніший можливий термін початку роботи, після якою затримка вплине на строк завершення виконання усього проекту

Пізнє закінчення (LF – Late Finish) – найпізніший можливий термін завершення роботи.

                                                                                                          (4.1)

                                                                                                             (4.2)

де — пізній термін завершення і-ї роботи;

 — пізній термін початку і-ї роботи;

 — тривалість і-ї роботи;

— пізній початок роботи і – 1.

При побудові графіка користуємось правилом: якщо після певної роботи йдуть дві паралельні, то пізнє завершення цієї роботи визначається з огляду на найбільш ранній з пізніх початків наступних робіт.

Для роботи під кодом 10:

; .

Для роботи під кодом 5.1:

;

.

Таким чином розраховуємо  та  для інших робіт та заносимо до сіткового графіка.


Рисунок 5.1 – Сітковий графік проекту


6 ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНОГО ШЛЯХУ І ЗАПАСУ ЧАСУ ПО РОБОТАХ

Роботи, у яких ранні й пізні терміни початку і закінчення збігаються, називають критичними.

Роботи, у яких ранні й пізні терміни початку і закінчення не збігаються, називають некритичними.

Критичний шлях утворюється  послідовністю  критичних робіт. Це найдовший з усіх існуючих у проекті шляхів, який показує найменший час, який потрібно, аби повністю виконати усі роботи за проектом.

Запас часу (F – Float) – це той максимальний час, на який можна відкласти   початок некритичної роботи, щоб при цьому не змінилась тривалість реалізації усього проекту.

                                                                                                              (5.1)

або

                                                                                                              (5.2)

Для роботи під кодом 4:

;

або

.

Визначаємо критичний шлях:

Розраховуємо запас часу для інших робіт і заносимо в сітковий графік.


Рисунок 6.1 – Сітковий графік проекту


7 ПОБУДОВА КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ І ГРАФІКУ БЮДЖЕТУ

7.1 Визначення витрат на один день за кожним видом робіт

Витрати на один день для кожної роботи визначаємо за формулою:

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Отчеты по лабораторным работам
Размер файла:
1010 Kb
Скачали:
0