Ключові аспекти ринкової економіки. Основні принципи управління майном у відповідності з існуючою в США практикою

Страницы работы

Содержание работы

ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ

МЕТА НАВЧАННЯ: Знайомство з професійним управлінням нерухомістю.

Модель починається з огляду ключових елементів ринкової економіки.

Далі подана справа управління нерухомим майном.

Основні принципи управління майном у відповідності з існуючою в США практикою, а також з основні області,  які безпосередньо пов'язані з управлінням майном і задачами, що випливають з них.

1.   КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ринок - це сукупність економічних відносин з приводу купівлі - продажу товарів по цінам, що встановилися на основі взаємодії попиту та пропозиції в результаті конкуренції.

Скрізь, де одна людина щось пропонує купити, а інші платять і отримують покупку (товар або послугу), має місце ринок. Таким чином, ринок - ця будь-яка взаємодія, в яку вступають люди для торгівлі один з іншим. Для існування ринку необхідно, щоб був товар, який виробляє продавець, і був покупець, який готовий купити цей товар. Іншими словами, ринок є, якщо є товар і попит на цей товар.

Під попитом слід розуміти бажання і спроможність людей купувати товари і послуги. На будь-якому ринку товарів і послуг при інших рівних умовах величина попиту має тенденцію рости при падінні ціни й зменшуватися при її підвищенні.

Під пропозицією слід розуміти бажання і спроможність продавців представляти товари для реалізації на ринок. Зв'язок між пропозицією і ціною - прямий. Крива пропозиції має позитивний нахил (на мал. 1), бо вона відображає реакцію продавців на різноманітні стимули. Коли ціна на товар росте, у виробника з'являється стимул виробляти цей товар.

Ц

5    пропозиція

     надлишок

                   врівноважена    ціна                             

нестача

попит

О         1         2345678           9                                                                          К

мал. 1. Ц - ціна (грошових одиниць);

К - кількість товару (тис. штук на рік).

Механізм ринку інформує товаровиробників про стан справ в народному господарстві, визначає корисність їхньої продукції, вказує, що треба виробляти. Ринки передають інформацію в формі цін людям, що продають і купують товари. Продавці та покупці планують свою діяльність на основі цієї інформації і своїх знань. Як показують криві попиту та пропозиції (мал. 1), при кожній даній ціні люди планують купити або продати певну кількість товару. На кожному ринку існує безліч продавців та покупців, кожний з яких планує свої дії. Коли вони зустрічаються одне з одним, то виявляється, що багато з них не в змозі виконати намічені плани. Можливо, що загальна кількість товарів, що споживачі

планують купити, більше, ніж кількість товарів, що виробники товару бажають продати п< існуючій ціні. Так, при ціні 2 грошових одиниці покупці бажають купити 6 тис. одиниці товару А, а виробники захочуть запропонувати тільки 3 тис. штук в цьому випадку деякш покупцям прийдеться міняти плани. Можливо також, що плановий обсяг перевищує планові споживання по даній ціні. Наприклад, по ціні 4 грошові одиниці продавці надають 5 тис одиниць товару А, а покупці захочуть купити тільки 2 тис. одиниць тоді зміняться плані продавців.

Інколи відбувається так, що сумарна кількість товарів, запропонована виробникам!

співпадає з кількістю товарів, що споживачі планують купити. Якщо плани продавців тг покупців співпадають, то нікому не потрібно ці плани міняти. В цьому випадку, мі

говоримо, що ринок знаходиться в стані рівноваги, а ціна, що склалася на ринку, - цінг рівноваги. На мал. 1 це ціна 3 грошові одиниці, бо при цій ціні на ринок буде запропоновані

4 тис. одиниць товару А і споживач буде готовий купити 4 тис. одиниць товару.

Якщо на ринку спостерігається дефіцит товару, попит перевищує пропозицію, то продавц будуть отримувати вигоду зі зрослого попиту, збільшуючи ціну. Збільшення ціни буж стимулювати виробника збільшувати випуск даного товару. Покупці теж будуть примушен міняти свої плани, врізаючи своє споживання даного товару, замінюючи цей товар іншими. В

результаті зміни планів виробників і продавців ринок приходить до рівноваги - дефіциі

зникає.

Якщо ж на ринку спостерігається надлишок товару, пропозиція перевищує попит, продавці

повинні змінити свої плани. Один скоротить випуск товарів, інший продавець буде більше ніж інші зацікавлений в продажі свого товару і понизить ціну, завдяки цьому заохочуючи покупця споживати більше. Таким чином буде зменшуватися пропозиція та збільшуватися

попит і знову досягаємо рівноваги.

Механізм попиту і пропозиції дасть можливість вирішити основні координаційні проблеми в

ринковій економіці:

1. Виробнича програма підприємства визначається голосуванням споживача, шляхом купівлі того або іншого товару.

2. Яким чином здійснювати виробництво  визначається  конкуренцією між різноманітними виробниками, що прагнуть до збільшення прибутку і зменшення витрат в результаті використання ефективних засобів виробництва. Спроможність ринкової системи адаптуватися до змін зовнішнього середовища також визначається конкуренцією, що зумовлено прагненням виробників збільшити прибутки.

Похожие материалы

Информация о работе