Впровадження асоціації власників житлового фонду. Склад житлового фонду за приналежністю до форм власності

Страницы работы

Фрагмент текста работы

ОСББ може стати засновником асоціації, а загальні збори членів об'єднання можуть делегувати асоціації, до якої вони входять, частину повноважень власних органів управління. Члени ОСББ мають право за встановленим у статуті порядком одержувати інформацію про діяльність асоціації.

Діяльність асоціації (асоціацій) регламентовано в законі про ОСББ. Зокрема, в згаданому правовому акті чітко сказано, що статут асоціації визначає:

1) назву, місце положення асоціації;

2) представництво від об'єднань;

3) права та обов'язки членів асоціації;

4) статутні органи асоціації, їх склад та повноваження, порядок створення, діяльності та фінансування;

5) порядок внесення змін до статуту;

6) підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) асоціації та вирішення пов'язаних з цим майнових питань.

Все таки створення та розвиток асоціації ОСББ – складний та тривалий процес. Об’єднання – це господарчий механізм, для належного функціонування якого потрібні грамотний голова та кваліфікований бухгалтер. Саме їм прийдеться вирішувати проблеми, які пов’язані з недостачею коштів, претензіями мешканців, законодавчими змінами і т.п. Створенню ОСББ перешкоджають економічні реалії, такі як невідповідність тарифів і вартості послуг, низький рівень забезпечення і неплатоспроможність населення, відсутність фінансової допомоги з боку держави та дієвого механізму боротьби з боржниками і т.д.

Проблеми створення і функціонування ОСББ можна розподілити за трьома основними групами:

- економічні проблеми;

- проблеми, що пов’язані з законодавством;

- проблеми, що пов’язані з менталітетом.

Серед економічних проблем необхідно виділити такі.

Тарифи на житлово-комунальні послуги (ЖКП) в Україні відшкодовують лише 70-80 % витрат на них, що ускладнює проблему виживання ОСББ. Встановлення більш високого рівня платежів в об’єднаннях в порівнянні з іншими домами становить членів об’єднання в невигідне положення. У деякій мірі проблема виживання ОСББ вирішується за рахунок надання в оренду приміщень, зниження питомої ваги адміністративних витрат, вибору альтернативних постачальників деяких комунальних послуг.

Недостатній рівень доходів населення не дозволяє в законодавчому порядку довести тарифи до 100-відсоткового відшкодування витрат та викликає ріст заборгованості населення за ЖКП.

Фінансування з державного або місцевого бюджетів на ОСББ в основному не передбачено, і дома в яких створені об’єднання, знаходяться в невигідному положенні в порівнянні з домами територіальної громади.

Велика кількість старих, зношених будинків. Незважаючи на те, що законодавством передбачена участь попереднього власника в першому після створення об’єднання капітальному ремонті, мешканці побоююся створювати ОСББ в таких будинках.

Багато в Україні і законодавчих проблем, що характерні як для всього житлово-комунального господарства, так і для ОСББ.

Практично відсутні дієві методи боротьби з неплатниками. Оскільки в ОСББ боржники фактично знаходяться на утриманні сусідів, об’єднання повинні мати реальні права в боротьбі з боржниками, навіть до тимчасового припинення їм будь-яких або частки послуг.

Дуже невигідно для об’єднання співвласників розв’язане в українському законодавстві питання права власності на землю під будинком та на прибудинкову територію. Вона не є спільною власністю членів ОСББ, як сам жилий будинок. Об’єднання тільки одержує першочергове право на її приватизацію.

Постійні зміни в законах, множина нестиковок і невизначеностей в них, відсутність затвердженої методики бухгалтерського обліку для ОСББ в умовах його реформування ускладнюють роботу, пред’являють завищені вимоги до кваліфікації голови і бухгалтера, потребують додаткових витрат на спеціальну літературу і навчання.

Створення ОСББ має на увазі виявлення ініціативи з боку населення і накладає на нього додаткову відповідальність. У ряді випадків цьому перешкоджають проблеми менталітету. Люди відвикли самостійно утримувати житло, вважають нормою його безкоштовне отримання, продовжують висловлювати незадоволення ЖЕКами та комунальними службами замісто того, щоб прийняти на себе всю повноту відповідальності і витрати з утримання житла.

ВИСНОВКИ

Виходячи з вище згаданого можна зробити висновки, що створення об’єднань співвласників та їх впровадження необхідно, закономірно та корисне як для країни, так і для власників житла, хоча виживання і процвітання ОСББ обумовлене такими факторами:

- удосконаленням законодавчої бази;

- допомогою місцевих органів влади (в організації безплатного навчання, здійснення капітальних ремонтів і др.);

- рішенням майнових проблем (в першу чергу, шляхом спрощення і здешевлення приватизації землі);

- зниженням податкового тиску, узаконюванням усіх необхідних пільг з податкообкладанню;

- своєчасним представленням субсидій і пільг громадянам;

- розширенням прав об’єднання, в першу чергу, для боротьби з боржниками

Похожие материалы

Информация о работе