Професія «юрист»: поняття, загальні ознаки. Професіоналізм юриста, страница 6

Ознаки юриста як посадової особи держави:

1)        виконує функції публічного характеру;

2)        юридично наділений державно-владними повноваженнями (правами, обов'язками, обмеженнями, що позначають рамки практичного здійснення кожній з покладених на нього функций);

3)        здійснює юридично значущі дії, встановлені нормативними актами і направлені на породження, зміна або припинення правовідносин;

4)        має право видавати правові акти (накази, розпорядження і т. п.), обов'язкові для інших осіб — підлеглих і/або не подчиненных по службі;

5)        має організаційні зв'язки з іншими службовцями і должностными особами;

6)        може притягуватися до підвищеної юридичною ответственности (відповідати не тільки за свої дії із служби, але і за дії облич, якими керує);

7) його публічно-правовий статус регулюється нормами публичного конституційного, адміністративного, фінансового) має рацію і определяется компетенцією державного органу. Це не відноситься до юристів, які займаються приватною практикою.

Не може бути вибраний або призначений на посаду в государственном органі і його апараті юрист:

—визнаний в установленому порядку недієздатним;

—що має судимість, несумісну із заняттям посади;

—у разі ухвалення на службу що безпосередньо підкоряється або залежний від осіб, які є його близькими родственникамі або свояки.

Юрист як посадову особу повинен здійснювати свою деятельность відповідно до ст. 19 Конституцій України:«... посадові особи зобов'язані діяти тільки на підставі, в межах повноважень і способом, які передбачені Конституцією і законами України». Його повноваження визначені Законом України «Про державну службу» і іншими законами, що встановлюють статус відомчих служб («Про міліцію», «Про державну податкову службу» і ін.). Конкретні права і обов'язки за посадою визначаються на основе типових кваліфікаційних характеристик і відбиваються в должностных положеннях і інструкціях, які затверджуються соответствующими державними службами України.

Посадові повноваження, обумовлені потребами служби, законом заборонено підпорядковувати задоволенню особистих інтересів.

При оформленні на роботу в центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київську і Севастопольскую державні адміністрації, обласні, Київський і Севастопольський міські ради і інші органи, юрист повинен ознайомитися з «Загальними правилами поведінки державного служащего» і керуватися ними. «Загальні правила...» затверджені наказом Головного управління державної служби України від 23.10.2000 р.

Державні службовці, які працюють в апараті органів прокуратури, судів, дипломатичною, митною, податковою служб, Національному банку України, службі безпеці, внутрішніх справ, управлінні Озброєних сил і інших військових формувань, обязаны дотримувати затверджені ними правила поведінки з урахуванням особенностей роботи в цих органах (наприклад, Етичний кодекс работников ОВД).

5. Юрист як керівник. Основні стилі керівництва

Будучи посадовою особою, здійснюючи керівництво коллективом (групою), юрист виступає як управлінець, тобто функционирует лінія взаємин: «керівник — підлеглий».

Ефективне керівництво юриста як посадової особи зависит від підбору і розстановки кадрів, уміння працювати з людьми, тобто:

1)розподіляти функції підлеглими, делегувати їм повноваження;

2)використовувати різноманітні способи для включення працівників у дану організаційну систему з урахуванням їх ділових якостей;

3)виробляти відчуття відповідальності підлеглих за порученное справа

Помилки в комплектуванні особового складу призводять до зниження ефективності вирішення юридичної справи, його результативності.